Copyright

Bij het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de inhoud hiervan (inclusief foto's, afbeeldingen en tekst) wordt geleverd door Stantec B.V., als onderdeel van Stantec Inc. De inhoud van deze website is beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. U erkent dat deze rechten rechtsgeldig zijn en dat uw gebruik van de inhoud van deze website zal worden beheerst door toepasselijke auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomsrechten.

Alle inhoud van de website van Stantec Inc. wordt beschermd door Canadese en internationale auteursrechtwetten als een collectief werk en/of verzamelwerk, en Stantec Inc. bezit het auteursrecht op de inhoud en de coördinatie, regeling en eventuele verbetering ervan inhoud. U mag één kopie maken van elk item van de inhoud, inclusief auteursrechtelijk beschermd materiaal, voor uw persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u ervoor zorgt dat alle auteursrechten, handelsmerken of andere aanduidingen van eigendomsrechten die daarmee verband houden, in een dergelijk exemplaar worden opgenomen, precies zoals ze voorkomen in de originele inhoud. Behalve zoals specifiek hierin wordt vermeld, mag geen enkele inhoud van deze website worden gekopieerd, gewijzigd, gepubliceerd, verkocht of overgedragen, geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stantec Inc.

Beperking van aansprakelijkheid
Noch Stantec B.V. noch Stantec Inc. of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen is aansprakelijk jegens derden met betrekking tot de materialen die deze website bevat, noch enig gebruik van of vertrouwen op dergelijk materiaal door derden. Bovendien zijn noch Stantec B.V. noch Stantec Inc. of een van haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor enige schade (inclusief speciale of gevolgschade) of letsel veroorzaakt door een fout in de uitvoering, foutmelding, weglating, onderbreking, defect, vertraging in de werking van de transmissie, computervirus, communicatielijnmislukking, diefstal of vernietiging, of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze website, of de materialen erin. De voorgaande beperking van aansprakelijkheid is onderworpen aan toepasselijk recht.

Deze website en het materiaal en de inhoud hiervan worden aangeboden "in de huidige staat" en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, van welke aard dan ook. De voorgaande beperking van impliciete garanties is onderworpen aan toepasselijk recht.

Stantec B.V. behoudt zich het recht om de inhoud van deze website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen.

Onderdelen van Stantec Inc. leveren diensten over de hele wereld. De informatie op deze website mag niet worden opgevat als een aanbod om dergelijke diensten aan te bieden in een bepaalde jurisdictie, omdat een dergelijke aanbieding van diensten mogelijk speciale vergunningen of andere wettelijke kwalificaties vereisen in overeenstemming met de lokale wetgeving. Om te bepalen of één of al onze diensten beschikbaar zijn in een bepaald rechtsgebied, neemt u rechtstreeks contact op met Stantec Inc.

Links naar sites van derden
Deze website kan links naar sites van derden bevatten. Deze links worden ter beschikking gesteld aan de gebruikers van deze website en Stantec Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen en hebben geen controle over de inhoud van dergelijke sites van derden en onderschrijven deze ook niet. U erkent en gaat ermee akkoord dat Stantec Inc. en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of juistheid van sites van derden waarnaar wordt gelinkt via deze website, en geen verklaringen of garanties geeft met betrekking tot de inhoud of nauwkeurigheid van informatie die beschikbaar is over dergelijke sites van derden, en niet aansprakelijk is voor enige schade of letsel die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met een geschil met een andere site.

Privacybeleid

Stantec Inc. hecht veel waarde aan haar relatie met u als klant, belegger of ander lid van het publiek en hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe Stantec uw persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt door uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u via deze website verstrekt.

Deze website is niet bedoeld voor kinderen en we verzamelen niet bewust gegevens over kinderen.

Het is belangrijk dat u deze privacykennisgeving samen met andere privacykennisgevingen of eerlijke verwerkingskennisgevingen die we kunnen verstrekken op specifieke gelegenheden leest wanneer wij persoonlijke gegevens over u verzamelen of verwerken, zodat u volledig weet hoe en waarom wij uw gegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is een aanvulling op de andere kennisgevingen en is niet bedoeld om deze te overschrijven.

Verschillende nationale, provinciale, staats- en federale wetten regelen de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking door Stantec Inc. en aan haar gelieerde ondernemingen en groepsmaatschappijen van persoonlijke informatie die wordt gebruikt voor een commerciële activiteit.

Wie we zijn
Stantec Group bestaat uit verschillende juridische entiteiten die wereldwijd actief zijn. Details hiervan zijn te vinden op onze global website. Deze privacyverklaring wordt uitgegeven namens de Stantec Group, dus wanneer we in onze privacyverklaring "Stantec", "wij", "ons" of "onze" noemen, verwijzen we naar het betreffende bedrijf in de Stantec Group die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

In overeenstemming met de algemene gegevensbeschermingsverordening (GDPR) van de EU hebben we een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten uit te oefenen, neem dan contact op met de DPO via privacy@stantec.com.

Privacy Compliance
Om aan deze wetgeving te voldoen, zullen we:

 • alleen die persoonlijke informatie verzamelen die adequaat, relevant en noodzakelijk is voor de hieronder uiteengezette doeleinden;
 • uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken wanneer de wet ons dat toestaat en op een eerlijke en transparante manier. Meestal zullen we uw persoonlijke gegevens gebruiken in de volgende omstandigheden

            - Waar we een contract moeten uitvoeren dat we binnenkort met u aangaan of recentelijk met u zijn aangegaan.
            - Waar het noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van een derde partij) en uw belangen en fundamentele rechten prevaleren niet boven die belangen.
            - Waar we moeten voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting.

 • indien relevant en noodzakelijk, toestemming vragen voor het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van persoonlijke informatie, behalve wanneer ongepast (bijvoorbeeld in een noodgeval of wanneer toestemming de beschikbaarheid of juistheid van de informatie zou aantasten). Wij zullen uw toestemming verkrijgen in een vorm die past bij de gevoeligheid van de informatie en u toestaan ​​om uw toestemming te wijzigen of in te trekken.
 • persoonlijke informatie alleen gebruiken en voor de gespecificeerde doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals hieronder uiteengezet.
 • op verzoek informatie geven over het bestaan, gebruik en openbaar maken van uw persoonlijke informatie en geven, indien redelijk, toegang tot die informatie. Op verzoek zullen wij informatie corrigeren of wissen die niet juist, verouderd of niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld.
 • ervoor zorgen dat alle persoonlijke informatie correct en actueel is, voor zover relevant voor de verzameling en het gebruik; passende technische en organisatorische maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie veilig is; en bewaar de informatie alleen zo lang als nodig is om zakelijke en juridische redenen.

Doeleinden voor verzameling, gebruik en openbaarmaking

Wanneer we persoonlijke informatie van onze klanten, beleggers en andere leden van het publiek verzamelen, zal deze voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • het onderhouden van een verantwoordelijke werkrelatie met u;
 • inzicht in uw service- en/of projectbehoeften;
 • het ontwikkelen, verbeteren en commercialiseren of het aanbieden van producten en diensten aan u;
 • het beheren en het ontwikkelen van onze businessactiviteiten en operaties;
 • het voldoen aan wet- en regelgeving.

Typen persoonlijke gegevens die we verzamelen
Om de hierboven beschreven doeleinden te vervullen, kunnen we via deze website de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen:

 • Identiteit
 • Contact details
 • Marketing- en communicatievoorkeuren
 • Geschiedenis van het gebruik van de website

Automatische verzameling van informatie
Wanneer u de site bezoekt, verzamelt Stantec automatisch informatie, waaronder het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om uw computer te verbinden met internet, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoegtoepassingen en -versies en besturingssysteem en platform. Stantec gebruikt bijvoorbeeld IP-adressen om regionaal specifieke inhoud te leveren op basis van waar u toegang heeft tot de Stantec-site. Bovendien ontvangen en bewaren we bepaalde soorten gebruikersinformatie wanneer u onze site bezoekt, inclusief welke pagina's u bezoekt, de frequentie van bezoeken en activiteiten die u op onze site uitvoert. Stantec ontvangt en registreert verkeersgegevens met behulp van Google Analytics, waaronder uw IP-adres, Stantec-cookies en de pagina die u hebt aangevraagd. Stantec gebruikt deze gegevens om problemen met de server te diagnosticeren en trends te analyseren. We kunnen ook alle gegevens die we via de site verzamelen, gebruiken om onze klanten of websitebezoekers beter te begrijpen en op de markt te brengen.

Gebruiken we cookies?
Ja, cookies zijn kleine bestanden met cijfers en letters die we overbrengen naar de harde schijf van uw computer. Sommige cookies die op deze site worden gebruikt, zijn essentieel en zijn nodig om ervoor te zorgen dat de site correct werkt, zoals het onderhouden van de achtergrondafbeelding die u op elke webpagina ziet.

We gebruiken ook enkele niet-essentiële cookies, die ons in staat stellen gegevens te verzamelen over het aantal bezoekers en gebruikersinteractie met de site en om voorkeuren voor toekomstige bezoeken te begrijpen en op te slaan. Dit zorgt ervoor dat wij in de toekomst betere site-ervaringen en tools kunnen aanbieden. Deze informatie wordt verzameld op een manier die geen gebruikers van de website identificeert en er wordt geen poging gedaan om de persoonlijke identiteit van een van onze gebruikers te achterhalen.

Door onze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies en het verzamelen van uw persoonlijke informatie zoals hierin beschreven.

Als u geen cookies wilt gebruiken, kunt u deze functie uitschakelen door de instellingen in uw browser te wijzigen. Als u echter cookies uitschakelt, zijn bepaalde delen van onze site niet beschikbaar voor u.

Als u bezwaar heeft tegen het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonlijke informatie voor de bovengenoemde doeleinden, neem dan contact op met de privacy officer van Stantec.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, behoudens wettelijke of contractuele beperkingen, door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Als u vragen heeft over het verzamelen, gebruiken of vrijgeven van uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met de privacymedewerker van Stantec Inc.

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens
Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens delen met de partijen die hieronder zijn uiteengezet voor de hierboven uiteengezette doeleinden.

 • Andere Stantec Group-bedrijven en gelieerde ondernemingen.
 • Externe externe leveranciers aan Stantec van algemene zakelijke diensten, waaronder IT.
 • Flyp Technologies Inc. d / b / a Uberflip
 • Marketo, Inc. en zijn gelieerde ondernemingen (Marketo International, Ltd; Marketo EMEA, Ltd; Marketo Australia Pty Ltd; Marketo KK; Marketo Solutions Limited (VK); Marketo Solutions, Ltd. (Israel) aka Insightera, Inc.; Marketo Corporation Canada; Bizible; ToutApp, Inc .; Zubhium Inc.)
 • Derden tussen wie we kunnen kiezen om delen van ons bedrijf of onze activa te verkopen, over te dragen of samen te voegen. Als alternatief kunnen we andere bedrijven proberen te verwerven of met hen fuseren. Als ons bedrijf iets verandert, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze privacyverklaring staat vermeld.

We eisen van alle externe partijen dat ze de veiligheid van uw persoonlijke gegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij staan niet toe dat onze externe dienstverleners uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden gebruiken en staan hen alleen toe uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

Internationale overschrijvingen
We delen uw persoonlijke gegevens binnen de Stantec Group. Als u deze website vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) bezoekt, moet u uw gegevens buiten de EER overdragen.
Veel van onze externe derde partij leveranciers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dus hun verwerking van uw persoonlijke gegevens zal een overdracht van gegevens buiten de EER met zich meebrengen.
Wanneer we uw persoonlijke gegevens uit de EER overdragen, zorgen wij ervoor dat deze een vergelijkbare mate van bescherming genieten door ervoor te zorgen dat ten minste een van de volgende voorzorgsmaatregelen wordt geïmplementeerd:

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen doorgeven aan landen die door de Europese Commissie geacht worden een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden.
Wanneer we bepaalde serviceproviders gebruiken, kunnen we specifieke contracten gebruiken die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa.
Wanneer we in de VS gevestigde providers gebruiken, kunnen we gegevens aan hen overdragen als ze deel uitmaken van het Privacy Shield, wat vereist dat zij vergelijkbare bescherming bieden voor persoonsgegevens die worden gedeeld tussen Europa en de VS.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het specifieke mechanisme dat wij gebruiken bij het overzetten van uw persoonlijke gegevens uit de EER.

Bescherming van persoonlijke informatie

Stantec zal passende technische en organisatorische veiligheidswaarborgen gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, verlies, wijziging of vernietiging. De medewerkers van Stantec zullen Stantec Inc.'s lang bestaande vertrouwelijkheidsbeleid evenals ander beveiligingsbeleid en procedures blijven volgen. We beheren uw persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en normen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679)(AVG). De verklaring tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door Stantec, vindt u hier.

Uw wettelijke rechten
Onder bepaalde omstandigheden kunt u sommige of alle van de volgende rechten hebben volgens de gegevensbeschermingswetten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • Verzoek om toegang tot uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek correctie van uw persoonlijke gegevens
 • Verzoek om verwijdering van uw persoonlijke gegevens
 • Voorwerp van verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
 • Verzoek overdracht van uw persoonlijke gegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken

Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt u dan contact op met nederland@stantec.com. Een aanvraagformulier om inzicht te krijgen tot uw persoonsgegevens die in het bezit zijn van Stantec, vindt u hier.

U hoeft geen vergoeding te betalen voor toegang tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek duidelijk ongegrond, repetitief of overdreven is. Als alternatief kunnen we onder deze omstandigheden weigeren om aan uw verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om verdere informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

We proberen binnen een maand op alle legitieme verzoeken te reageren. Af en toe kan het langer duren dan een maand als uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken hebt gedaan. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen en u op de hoogte houden

Klachten behandelen
Als u van mening bent dat Stantec niet voldoet aan haar privacybeleid of privacywetgeving in de privésector, kunt u een klacht indienen bij Stantec's functionaris voor gegevensbescherming (privacy@stantec.com), die iemand zal aanwijzen die bevoegd is om de klacht te onderzoeken. Als de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende nationale, provinciale, staats- of federale privacy- of gegevensbeschermingsfunctionarissen of toezichthouder om hen te vragen de klacht te onderzoeken.