Skip to main content
Start of main content

Nieuwe prijsvraag Circulaire Ambachtscentra gelanceerd

08 september 2020

Vanuit het programma VANG - Huishoudelijk afval is een nieuwe prijsvraag gepubliceerd, waarmee gemeenten tot 50.000 euro subsidie kunnen ontvangen voor een Circulair Ambachtscentrum.

Circulaire Ambachtscentra staan momenteel sterk in de belangstelling. Uit een recente peiling in opdracht van de NVRD bleek dat een kwart van de Nederlandse gemeenten dit thema oppakt. Terecht, want een ambachtscentrum biedt een unieke kans om gecombineerd invulling te geven aan VANG-doelen, circulaire doelen én sociale doelen. Bovendien kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het realiseren van bewustwording over duurzaamheidsthema’s bij een breed publiek.

Natuurlijk vraagt het realiseren van een Circulair Ambachtscentrum gedegen onderzoek vooraf. Hoewel er steeds meer (postieve) ervaring wordt opgedaan, ligt er geen kant en klare blauwdruk voor het opstarten ervan. Voor een succesvol project is het noodzakelijk met de juiste lokale partners een plan op maat te maken én waar nodig praktijkproeven te doen. Juist daarbij biedt de prijsvraag uitkomst: het subsidiegeld kan ingezet worden voor het begeleiden van het ontwikkelproces, inclusief eventuele praktijkpilots.

Het afgelopen jaar heeft Stantec een consortium van partijen in de gemeente Hoeksche Waard ondersteund bij het opstellen van een projectvoorstel voor de eerste ronde van de prijsvraag. Na honorering daarvan was de weg vrij naar het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een Circulair Ambachtscentrum. Stantec was hierbij verantwoordelijk voor de procesbegeleiding. Resultaat is een in detail uitgewerkte businesscase op grond waarvan momenteel financiering wordt gezocht.

Adviseurs van Stantec denken graag vrijblijvend met u mee over de kansen voor een circulair ambachtscentrum in uw gemeente. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we u kosteloos ondersteunen bij het schrijven van een inzending voor de prijsvraag.

  • Judith Beltman

    Judith Beltman is een ervaren adviseur met meer dan 18 jaar werkervaring in verschillende functies op het gebied van milieu- en afvalbeheer.

    Neem contact op met Judith
End of main content
To top