Skip to main content
Start of main content

Avri deelt ervaringen bij invoeren omgekeerd inzamelen

October 07, 2020

Current View
of

In de laatste editie van vakblad GRAM het verhaal van Afvalverwijdering Rivierenland over het onderzoek naar omgekeerd inzamelen dat Stantec namens Nedvang bij hen uitvoerde.

Het Implementatieplan Omgekeerd Inzamelen, waar dit artikel in GRAM aan gewijd is, is door Stantec opgesteld naar aanleiding van onderzoek in opdracht van Nedvang naar het proces van de invoering van omgekeerd inzamelen bij Avri, aangevuld met ervaringen met dit proces bij diverse gemeenten.

Marianne Zegwaard, Senior Consultant Waste & Resources en opsteller van het implementatieplan, over de conclusie: “Het succes van de invoering wordt voor een belangrijk deel vooraf bepaald. De complexiteit van de opgave moet niet worden onderschat, er moet worden gezorgd voor een gedegen projectorganisatie met duidelijke bevoegdheden, een goede communicatiestrategie verdient de aandacht, en tenslotte – ook een niet te onderschatten punt – draag zorg voor helder bestuurlijk commitment.”

Het implementatieplan is opgesteld om gemeenten die de invoering van omgekeerd inzamelen overwegen inzicht te geven in de onderdelen en keuzes die bij het proces van besluitvorming, voorbereiding en invoering nodig zijn. Het beschrijft stap voor stap de route en geeft specifiek aan hoe de voetangels en klemmen omzeild kunnen worden. Het complete plan is te downloaden, hier op de website van Nedvang

  • Marianne Zegwaard

    Marianne heeft in bijna dertig jaar brede kennis en ervaring opgedaan in de boeiende wereld van het afval, of – zoals we nu zeggen – van de grondstoffen.

    Neem contact op met Marianne
End of main content
To top