Skip to main content
Start of main content

Avri deelt ervaringen bij invoeren omgekeerd inzamelen

October 08, 2020

Current View
of

In de laatste editie van vakblad GRAM het verhaal van Afvalverwijdering Rivierenland over het onderzoek naar omgekeerd inzamelen dat Stantec namens Nedvang bij hen uitvoerde.

Het Implementatieplan Omgekeerd Inzamelen, waar dit artikel in GRAM aan gewijd is, is door Stantec opgesteld naar aanleiding van onderzoek in opdracht van Nedvang naar het proces van de invoering van omgekeerd inzamelen bij Avri, aangevuld met ervaringen met dit proces bij diverse gemeenten.

Het implementatieplan is opgesteld om gemeenten die de invoering van omgekeerd inzamelen overwegen inzicht te geven in de onderdelen en keuzes die bij het proces van besluitvorming, voorbereiding en invoering nodig zijn. Het beschrijft stap voor stap de route en geeft specifiek aan hoe de voetangels en klemmen omzeild kunnen worden. Het complete plan is te downloaden, hier op de website van Nedvang

End of main content
To top