Skip to main content
Start of main content

Het bodem- en watersysteem als ei van Columbus (2)

08 november 2022

Door Peter van Mullekom

Peter heeft een vaste column in BodemNieuws en gaat in op de Wereldbodemdag, die 5 december 2022 plaatsvond

Peter over het gebrek aan aandacht voor World Soil Day en hoe daar verandering in gaat komen. In een brief naar de Tweede Kamer wordt namelijk uitgelegd hoe belangrijk water en bodem zijn voor de indeling van Nederland.

Peter heeft wat kritische opmerkingen over het toekomstige beleid dat in de brief wordt beschreven, maar hij onderkent het grote belang van het principe dat water en bodem meer sturend moeten zijn voor de ruimtelijke inrichting van ons land.

Lees de volledige column in BodemNieuws

 

  • Peter van Mullekom

    Met zijn 30 jaar ervaring is Peter een senior op zijn vakgebied bodem. Met zijn brede kennis en ervaring is hij in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

    Neem contact op met Peter
End of main content
To top