Skip to main content
Start of main content

De meerwaarde van langdurig inhuren van adviseurs

13 september 2023

Stantec’s complianceteam bouwt met enkele opdrachtgevers een langdurige samenwerking op. Hoe betaalt dat zich uit voor de opdrachtgever?

Stantec’s complianceteam werkt voor meerdere opdrachtgevers aan leuke uitdagingen met verschillende projecten, werkwijzen, systemen en veel nieuwe collega’s. Het team bouwt met een aantal opdrachtgevers een langdurige relatie op en probeert een stapje extra te zetten om hun meerwaarde zichtbaar te maken. Maar, wat is die meerwaarde dan? Hoe betaalt een langdurige samenwerking zich uit voor de opdrachtgever? In de afgelopen periode vielen enkele mooie voorbeelden op waarin die meerwaarde naar voren kwam:

Het gezamenlijk uitruilen van cursisten, soms zelfs kosteloos

Het team deelt zijn opleidingskalender met enkele opdrachtgevers en ruilt beschikbare cursusplekken uit. Waarom kennis voor jezelf houden? Kennis is de kracht van menig organisatie en kennis delen loont. Toch vinden veel organisaties het lastig om hun kennis te delen. Daarbij gaat het vaak om een tweestrijd tussen enerzijds willen dat de ingehuurde professional de juiste kennis heeft, maar anderzijds niet willen opdraaien voor de kosten van die opleiding. Door samen op te leiden sluit de kennis nog beter op elkaar aan, wordt de relatie tussen beide partijen versterkt en worden naast de kennis ook de kosten gedeeld. Kennis delen en kosten besparen gaan dus prima samen.

Opgebouwde gebiedskennis

Gebiedskennis zit vaak enkel bij de opdrachtgever zelf. Door een langdurige periode bij opdrachtgevers werkzaam te zijn, bouwt het complianceteam ook die gebiedskennis op via de verhuurde adviseurs. Deze kennis wordt regelmatig ingezet, bijvoorbeeld om ondermijningssignalen door te geven en verbanden te leggen tussen regio’s, bedrijven en inspecties. Zo herkende een van de collega’s onlangs de naam van een bedrijf. Uiteindelijk bleek het hier te gaan om recidive gedrag, waarover een vestiging van de desbetreffende keten vorig jaar al was aangeschreven. Bij het advies kon de opgebouwde kennis worden ingezet, waardoor de vier vestigingen van de opdrachtgever binnen die regio nu projectmatig opgepakt worden, om naleefgedrag te bevorderen. Een langdurige relatie met de opdrachtgever kan dus ook besparing opleveren in de vorm van efficiënter te werken. Beide partijen leren elkaar beter kennen, en er kan sneller geschakeld worden om (onnodige) extra kosten te voorkomen.

Meedenken met ontwikkelingen bij de opdrachtgevers

Opdrachtgevers veranderen en gaan mee met de ontwikkelingen in de regelgeving en markt. Het complianceteam wordt dankzij hun ervaring gevraagd om daarin mee te denken, te adviseren en te ondersteunen bij de implementatie ervan. Dankzij een langdurige relatie met de opdrachtgever krijgt het team ook meer mee van de opdrachtgever. Door het delen van de kennis met opdrachtgevers over nieuwe systemen, andere werkwijzen en veranderende regelgeving krijgen zij onafhankelijk advies en kunnen veranderingen ook beter gestroomlijnd worden.

Drie mooie voorbeelden van de positieve kanten van langdurige samenwerking met opdrachtgevers. Zijn kortere of kleine projectmatige uitbesteding dan slecht(er)? Nee, zeer zeker niet. Ook bij kleinere opdrachten en kortere samenwerkingen wordt de kennis en ervaring over de vestigingen heen ingezet bij andere opdrachtgevers en kan Stantec snel en efficiënt schakelen.

Meer weten over de mogelijkheden die ons complianceteam biedt, of over het inzetten op een langdurige samenwerking? Jeroen van Drunen helpt daar graag bij.

  • Jeroen van Drunen

    Als businessdevelopment- en accountmanager is Jeroen eerste aanspreekpunt voor onze klanten op het gebied van vergunning, toezicht en handhaving en omgevingsmanagement.

    Neem contact op met Jeroen
End of main content
To top