Skip to main content
Start of main content

Voorkom systeemspaghetti: alle informatie op één plek

20 juni 2023

Door Wouter Hoogenraad

Efficiënter werken door het leveren van bodeminformatie in systemen die je al gebruikt

Iedereen gebruikt veel losse systemen in het dagelijks werk. Soms onvermijdelijk, soms niet goed voor efficiëntie en werkplezier, want vermijdbaar. En een fout bij dubbele invoer van gegevens is snel gemaakt. Zo ook in de voorbereiding van aanpassingen en uitbreiding van de ondergrondse infrastructuur. Dat kan anders. Stantec levert bodeminformatie in systemen die je al gebruikt, waardoor je slimmer en sneller kunt werken.

De oplossing: één informatiebron overal te bevragen

Het is de volgende, inmiddels uitgebreid beproefde stap in de oplossingen die Stantec biedt: informatie over de ondergrond direct in bestaande systemen van onze klanten. Zo gebruik je de juiste informatie op het juiste moment en hoef je projectinformatie maar één keer in te voeren.

Stantec is dé leverancier van ondergrondinformatie in Nederland. Die informatie gebruiken klanten voor het beantwoorden van uiteenlopende vragen, zoals:

  • Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn er nodig om veilig graafwerkzaamheden uit te voeren?
  • Welke milieumeldingen zijn verplicht?
  • Wat is de optimale route van ondergrondse infrastructuur?
  • Waar is ruimte in de ondergrond beschikbaar voor bijvoorbeeld een warmtenet?
  • Welke ondergrondse risico’s zijn verbonden aan een ontwikkelproject?

Daarvoor gebruikt Stantec een mix van eigen data en gegevens uit openbare bronnen. Voor het beantwoorden van elke informatievraag is een unieke mix van data nodig. Om bijvoorbeeld te bepalen welke PBM nodig zijn bij graafwerkzaamheden zijn eerder uitgevoerde bodemonderzoeken nodig, verdachte activiteiten en contouren van bekende bodemverontreinigingen. Terwijl een vraag over ruimte in de ondergrond data gebruikt over bijvoorbeeld bestaande kabels en leidingen, ondergrondse containers, tramsporen en verhardingen.

Stantec ontwikkelde eerst eigen online applicaties waar klanten in hun browser het antwoord op hun vragen krijgen. De afgelopen jaren maakte Stantec het mogelijk om dezelfde informatie direct in bestaande systemen aan te bieden via zogenoemde API’s: communicatieprotocollen waarmee programma’s snel en veilig data kunnen uitwisselen.

Stantec & WoW Portaal

Samen met softwareproducent Visma Roxit levert Stantec bijvoorbeeld sinds enkele jaren bodeminformatie direct in het WoW Portaal, het landelijk portaal voor het aanvragen en melden van graafwerkzaamheden. Een online platform, ontworpen om netbeheerders en aannemers te ondersteunen in het proces van vergunningverlening. Met de informatie uit de Bodemrisicokaart van Stantec, bieden we in het WoW Portaal de Bodemtoets aan. Zo zie je direct in WoW wat de impact is van de bodemkwaliteit op jouw (graaf)werkzaamheden.

Nog meer op komst

Het aanbieden van informatie in bestaande systemen is één van de speerpunten. Gebruikers van Cocon, de oplossing van Speer IT voor het ontwerpen en beheren van glasvezelnetwerken, zijn al sinds 2018 gewend om bij het plannen de bodemkwaliteit direct in de applicatie op te vragen.

Op dit moment werkt Stantec samen met klanten om bodemdata direct in andere bestaande systemen aan te bieden, zoals voor het bepalen van het optimale tracé, voor het maken van businesscases van grootschalige glasvezelprojecten, voor B2B aansluitingen en voor het voorspellen van storingen. Zo wordt het voorbereiden van graafwerkzaamheden steeds eenvoudiger en sneller.

Heb je het idee dat de (bodem)informatie van Stantec jouw werk makkelijker kan maken? We gaan graag het gesprek met je aan!

Eerder gepubliceerd: Stantec investeert in steeds meer relevante kaartlagen.

  • Wouter Hoogenraad

    Wouter krijgt dingen voor elkaar. Hij is doortastend en regelt het. Met die instelling werkt hij aan de ontwikkeling van de businessline Infrastructuur.

    Neem contact op met Wouter
End of main content
To top