Skip to main content
Start of main content

Cultuurverandering in de bodemsector noodzakelijk

18 januari 2024

Door Peter van Mullekom

Peter heeft een vaste column in BodemNieuws en beschrijft dat we meer in de geest van de Omgevingswet moeten gaan denken

In de column van 15 januari 2024 schrijft Peter over de Omgevingswet die in werking is getreden en hoe we meer in de geest van die wet moeten gaan denken. De intentie is dat we minder bodemonderzoek gaan doen, omdat we in het verleden al zoveel bodemonderzoek hebben gedaan én omdat de benadering van de Omgevingswet anders is dan die van de Wet bodembescherming (Wbb).

Peter noemt twee voorbeelden die ertoe leiden dat we net zoveel bodemonderzoek blijven doen als voorheen. Volgens Peter moet er nog veel gebeuren om volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet te gaan handelen.

Lees de volledige column in BodemNieuws

  • Peter van Mullekom

    Met zijn 30 jaar ervaring is Peter een senior op zijn vakgebied bodem. Met zijn brede kennis en ervaring is hij in staat om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

    Neem contact op met Peter
End of main content
To top