Skip to main content
Start of main content

Trends in de Nederlandse afvalbranche in 2021

04 februari 2021

Door Judith Beltman

Het nieuwe jaar is voortvarend van start gegaan. Tijd om eens stil te staan bij de onderwerpen die bij ons op de radar staan. Inclusief de collega's die verder kunnen helpen.

Afvalinzameling bij hoogstedelijke bouwprojecten

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave. Zeker in de Randstad kenmerken gebieds­ontwikkelingen zich meer en meer door een hoge bebouwingsdichtheid en een combinatie van woon-, werk- en verblijfsfuncties. Traditionele afvalinzamelsystemen passen daar niet altijd goed in. Voor gebiedsontwikkelingen in Utrecht en Delft deed Stantec onderzoek naar vernieuwende oplossingen voor de inzameling van huishoudelijk én bedrijfsafval. Diverse innovatieve bouwstenen passeerden daarbij de revue: van ondergronds afvaltransport tot lokale vergisting, en van voedselrestenvermalers tot kleine elektrische inzamelkarren. In nauwe samenspraak met de opdrachtgever werkte Stantec enkele uiteenlopende inzamelscenario’s in detail uit. Het eindresultaat bood de opdrachtgevers concrete handvatten om vroegtijdig met alle betrokken partijen in gesprek te gaan over een passend inzamelsysteem. Heb je interesse om eens te sparren over de afvalinzameling bij nieuwe gebiedsontwikkelingen? 

Actualiseren afvalstoffenverordening

VNG werkt aan een nieuwe modelverordening Afvalstoffen. Volgens de laatste berichten komt deze in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar. Voor veel gemeenten is dat een logisch moment om de gemeentelijke verordening tegen het licht te houden. De ontwikkelingen in het afval- en grondstoffenbeheer volgen elkaar immers snel op en een actuele verordening is van essentieel belang voor de juridische borging van het afval en grondstoffenbeleid. Heeft de gemeentelijke verordening een update nodig? Of wil je laten toetsen in hoeverre een actualisatie nodig is? We denken graag met je mee. 

Neem voor meer informatie contact op met:

JA-JA sticker

In 2021 staat het introduceren van een Ja-Ja sticker bij veel gemeenten op de agenda. Invoering hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar vraagt wel om het zorgvuldig doorlopen van een aantal stappen. Het overzicht met veelgestelde vragen van VNG geeft hier een eerste inzicht in. Daarnaast is er recent een tool gelanceerd om de milieu-impact van verschillende stickersystemen te bepalen.
Overweegt jouw gemeente ook om de Ja-Ja sticker in te voeren? Of heb je praktische vragen over het implementatieproces?

Neem dan eens contact op met

Zwerfafvalvergoeding 2021

In diverse gemeenten zijn onze adviseurs betrokken bij de invulling en uitvoering van de extra aanpak van zwerfafval met de zwerfafvalvergoeding. Onderdeel daarvan is het opstellen en indienen van een jaarplan voor 2021, dit kan tot 1 april 2021. De grote uitdaging is om maatregelen te formuleren die ‘Corona-proof’ uitgevoerd kunnen worden. Wil je daar een keer over sparren? Of heb je een andere vraag over de aanpak van zwerfafval of de zwerfafvalvergoeding? 

Neem dan contact op met:

Grondstoffenbeleid

Een nieuw jaar is een logisch moment om met het afval- en grondstoffenbeleid aan de slag te gaan. Denk aan het ontwikkelen van nieuw beleid, maar ook aan het actualiseren van bestaand beleid of het maken van een praktisch uitvoeringsplan. Anno 2021 gaat het daarbij niet alleen om de juiste balans tussen milieu, service en kosten, maar óók om het combineren van restafvalreductie met een goede kwaliteit grondstoffen. De adviseurs van Stantec hebben ruime ervaring met afval- en grondstoffenbeleid in al zijn facetten. Of het nu gaat om technisch advies, het doorrekenen van verschillende maatregelpakketten of het vormgeven van een participatie en besluitvormingsproces, we ondersteunen je graag. Meer weten over de mogelijkheden? 

Overeenkomsten verlengen of vernieuwen

Veel overeenkomsten voor inzamelen, verwerken of onderhoud volgen het kalenderjaar en lopen op 31 december af. Gelet op de benodigde tijd voor een aanbesteding om tot nieuwe overeenkomsten te komen, is het begin van het jaar daarom het uitgelezen moment om je overeenkomsten tegen het licht te houden. Welke overeenkomsten eindigen eind 2021 en welke moeten worden verlengd? En wil je wel verlengen of ben je eigenlijk niet zo tevreden, of ben je benieuwd naar de huidige mogelijkheden in de markt? We helpen je graag deze en andere contractvragen te beantwoorden. 

Neem hiervoor contact op met:

Circulaire ambachtscentra

In de tweede helft van 2020 lanceerde VANG-HHA een nieuwe ronde van de ‘Prijsvraag circulaire ambachtscentra’. Stantec ondersteunde de gemeenten Zuidplas en Nissewaard bij het indienen van een projectvoorstel en in beide gevallen werd de subsidie toegekend. Dat betekent dat we in Zuidplas de mogelijkheden gaan verkennen voor een circulair ambachtscentrum, gekoppeld aan een nieuw afvalbrengstation. In Nissewaard gaan we aan de slag met diverse praktische pilots, waaronder een deelproject gericht op het voorkomen van voedselverspilling. Ben je ook geïnteresseerd in het realiseren van een circulair ambachtscentrum? We denken graag mee over de mogelijkheden.  

Voor deze en alle andere onderwerpen die spelen op het gebied van afval, grondstoffenbeleid en -plannen, kunt u ons allemaal benaderen. We helpen u graag verder. 

End of main content
To top