Skip to main content
Start of main content

Snelladen: een introductie

03 oktober 2023

Door Gijs van Nistelrooij

De vraag naar snellaadlocaties in stedelijk gebied groeit sterk. Wat is snelladen en welke factoren zijn hierbij belangrijk voor gemeenten?

“Kan dat niet sneller?” Ongetwijfeld ligt deze vraag ten grondslag aan het ontstaan en het ontwikkelen van snelladen voor auto's. Automobilisten zijn gewend om naar de benzinepomp te rijden en een paar minuten later rijden ze met een volle tank benzine of diesel weg. De zogeheten ‘early adopters’ van de elektrische auto namen het langere laden misschien nog voor lief, want ze wisten dat ze aan de basis stonden van wellicht iets wat een enorme vlucht zou gaan nemen: het elektrisch rijden. Ze hadden gelijk, de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden volgden elkaar in snel tempo op. Vanaf 2035 rolt er zelfs geen nieuwe diesel- of benzineauto meer van de band. Met de exponentiële groei van elektrisch vervoer kwam ook de vraag naar manieren van sneller laden, waardoor snelladen is ontstaan. Nu al onmisbaar in de huidige maatschappij.

Wat is snelladen?

Het grootste verschil tussen laden en snelladen is dat snellaadpunten altijd werken op gelijkstroom (DC), in tegenstelling tot reguliere laders die werken op wisselstroom (AC). Bij reguliere laders zet de omvormer in de auto de wisselstroom om tot gelijkstroom en laadt de accu op. Bij DC-laden, oftewel snelladen, zit de omvormer al in de lader zelf. Hierdoor kunnen hogere oplaadsnelheden gerealiseerd worden. Een gevolg hiervan is wel dat de aansluiting van DC-laders zorgen voor een hogere belasting van het stroomnet dan reguliere laders. 

Snel, sneller, snelst

Snelladen is in ontwikkeling. Grofweg kunnen we spreken van drie vormen van snelladen, met elk zijn eigen voor- en nadelen:

  • Kortparkeerladen of semi-snelladen – Deze vorm is vooral geschikt voor binnenstedelijk gebruik. De laadsnelheid zit tussen de 43kW en 150kW. Ideaal als de gebruiker bijvoorbeeld uitgebreid boodschappen gaat doen of een kop koffie gaat drinken. De gebruiker blijft doorgaans niet in de auto zitten en wachten tot de auto voldoende geladen is.
  • Ultrasnelladen voor lichte voertuigen – Deze vorm is minder geschikt voor het binnenstedelijk gebied, waar voornamelijk losse snellaadpalen staan. Voor deze manier van snelladen zijn namelijk snellaadpleinen nodig, die veel ruimte in beslag nemen en daardoor meestal buiten de stad te vinden zijn. Bovendien zijn ze een zware belasting voor het netwerk, waarbij de oplaadsnelheden variëren tussen de 150kW en 350kW. Vaak is deze vorm te zien bij pompstations, waarbij de gebruiker tijdens het snelladen in de auto wacht, of bijvoorbeeld een kop koffie to-go haalt.
  • Ultrasnelladen voor zware voertuigen – Deze vorm is niet geschikt voor binnenstedelijk gebied. Het vraagt veel ruimte en het vermogen van minimaal 350kW is een zware belasting voor het netwerk.

Snelladen in binnenstedelijk gebied

De vraag naar snellaadlocaties binnen gemeenten groeit sterk en heeft invloed op ruimtelijke ontwikkelingen, verkeersbewegingen en ons elektriciteitsnet. Het is belangrijk voor gemeenten om hier visie en beleid voor te hebben en om een keuze te maken in de rol die zij op zich neemt.

Wat kan een gemeente doen?

Netcapaciteit, grondpositie en ruimte(gebrek) zijn duidelijke factoren waar een gemeente rekening mee moet houden bij de overweging voor snelladen. Verder is het belangrijk om te kijken naar de toename van verkeersstromen naar deze snellaadpunten toe, ook als een gemeente een emissievrije zone in het centrum heeft (of een andere vorm van zonering).

Met dit in gedachte kan een gemeente haar rol bepalen. Is deze reactief en ligt het initiatief bij de markt? Neemt de gemeente een faciliterende rol op zich en verbindt zij partijen met elkaar om zo te zorgen dat het snellaadaanbod in de gemeente goed geregeld is? Of stapt de gemeente in een stimulerende rol en steekt zij tijd en geld in het goed organiseren van snelladen binnen haar gemeente? Relevante vragen waarbij passende antwoorden horen.

Dienstverlening Stantec

Stantec biedt advies en ondersteuning voor gemeenten op het gebied van snelladen. Dit doen wij door onze kennis over innovaties binnen de laadinfrastructuur te combineren met onze advieservaring voor gemeenten.  

Meer weten over snelladen en ander beleid rondom elektrisch vervoer? Neem gerust contact op met Rick Stegeman of Gijs van Nistelrooij.

  • Gijs van Nistelrooij

    In zijn rol als adviseur in energie en duurzaamheid voert Gijs energiescans uit en werkt hij aan het verduurzamen van sportcomplexen, gemeentelijk vastgoed en scholen. Ook houdt hij zich bezig met elektrisch vervoer.

    Neem contact op met Gijs
End of main content
To top