Skip to main content
Start of main content

Meer onderzoek naar archeologie en ontplofbare oorlogsresten bij aanleg kabels & leidingen

30 maart 2023

Door Wouter Hoogenraad

De Bodemrisicokaart levert informatie over archeologie en ontplofbare oorlogsresten. Maar waarom?

In de afgelopen decennia heeft het onderzoek naar bodemkwaliteit in Nederland zich ontwikkeld tot een toonaangevend niveau in Europa. En nu? De volgende stap in bodemonderzoek is de ontwikkeling van de onderzoeksdisciplines archeologie en ontplofbare oorlogsresten.

Voor deze twee onderwerpen geldt al een onderzoeksplicht waaraan grondroerders op hun eigen manier invulling geven. Stantec heeft de oplossing klaar om veilig te blijven werken en te voldoen aan toenemende informatieplicht en handhavingsdruk vanuit de Omgevingswet.

Ontplofbare Oorlogsresten

Werknemers van grondroerders willen veilig werken en werkgevers willen hun medewerkers beschermen. De mogelijke aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten (zoals vliegtuigbommen en landmijnen) staat op gespannen voet met deze doelen.

Ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog vormen volgens de Arbowet een bijzonder risico voor graafwerkzaamheden, vandaar dat er een onderzoeksplicht is. Stantec ontwikkelde enkele jaren geleden met T&A Survey een kaart van heel Nederland over ontplofbare oorlogsresten. Deze kaart laat gebieden zien waar mogelijk objecten uit de Tweede Wereldoorlog liggen zoals naoorlogse vondsten van explosieven, informatie over conflictzones en bombardementen, vliegtuigcrashes, vliegvelden, munitiedepots, mijnenvelden en informatie uit eerder uitgevoerde onderzoeken. Ook is informatie verwerkt over plaatsen waar al is gegraven.

De kaart bestaat uit twee lagen: een laag op quickscan-niveau en een zeer gedetailleerde laag op vooronderzoek-niveau die voldoet aan de meest recente richtlijnen (CS-OOO of CS-VROO). Als er al een vooronderzoek beschikbaar is, laat dat zeer gedetailleerd zien of het gebied verdacht of onverdacht is. Zonder beschikbaar vooronderzoek is de status van het gebied op quickscan-niveau zichtbaar. Dan wordt er met verschillende nationale en internationale historische informatiebronnen aangegeven of er een verhoogd risico is op ontplofbare oorlogsresten.

Archeologie

In Nederland beschermen we ons archeologisch erfgoed, ook als dat onder de grond ligt. Daarom is in heel Nederland bekend welke kans er is om archeologische resten te vinden.

Een doel van de Erfgoedwet is het behouden van archeologisch waardevolle resten in de bodem. Die wet schrijft voor dat bij graafwerkzaamheden vanaf ongeveer 30 cm een vooronderzoek verplicht is. Die onderzoeksplicht was voor Stantec en partner RAAP de reden om de quickscankaart te ontwikkelen. 

Voor de graaflocatie gelden drie opties:

  • Groen: werkzaamheden mogen in uitvoering.
  • Oranje: vervolgonderzoek nodig omdat dubbelbestemming tot beperkingen leidt.
  • Rood: archeologisch monument aanwezig, diepgaand onderzoek door een archeoloog nodig. 

Groeiende relevantie

Gemeenten en omgevingsdiensten kijken bij vergunningaanvragen steeds strenger naar ontplofbare oorlogsresten en archeologie. Onder de Omgevingswet beoordeelt het bevoegd gezag de aanvraag integraal waardoor deze onderwerpen nog belangrijker worden.

Stantec liep met de ontwikkeling van de kaartlagen Ontplofbare Oorlogsresten en Archeologie op de muziek vooruit, dat doen we nu eenmaal graag. Met deze kaartlagen leveren we snel en efficiënt de informatie die wettelijk verplicht is, steeds vaker geëist wordt en door de komst van de Omgevingswet nog belangrijker.

De twee kaartlagen maken onderdeel uit van de BRK-i van Stantec waar uw projectgebied direct wordt voorzien van de juiste conclusie. Arthur Coevert en Foppe Gerlsma vertellen u graag meer over deze kaartlagen en hoe u toegang krijgt tot de BRK-i van Stantec.

  • Wouter Hoogenraad

    Wouter krijgt dingen voor elkaar. Hij is doortastend en regelt het. Met die instelling werkt hij aan de ontwikkeling van de businessline Infrastructuur.

    Neem contact op met Wouter
End of main content
To top