Skip to main content
Start of main content

Omgevingswet - Meer dan een overheidsfeestje

02 oktober 2018

Senior Consultant QHSE Gerben Visser over de Omgevingswet vanuit het perspectief van het bedrijfsleven. Verandert er dan toch niet zoveel of lijkt het vooral een ver-van-het-bed-show?

Stantec is dit jaar wederom de hoofdsponsor van de Dag van de Omgevingswet. We zijn uiteraard op 4 oktober in Utrecht aanwezig op het evenement van de VVM, waar alle ins en outs rond de Omgevingswet voorbijkomen. In de aanloop naar 4 oktober delen onze experts hun inzichten en specialismen. De derde in de reeks is Gerben Visser, Senior Consultant QHSE.

De Omgevingswet, meer dan een overheidsfeestje

De Omgevingswet komt eraan, 1 januari 2021 om precies te zijn. Dit geeft veel dynamiek in overheidsland, wat logisch is, want de Omgevingswet vraagt een aanpassing van de denkwijze en instelling van de ambtenaar. Maar hoe zit dat bij het bedrijfsleven? In mijn dagelijkse werk spreek ik vaak bedrijven over milieu- en veiligheidsvraagstukken. Over de Omgevingswet hoor ik meestal terug dat men het vooral een overheidsfeestje vindt. En dat ze het in Den Haag eerst goed moeten regelen en daarna zien we verder…

Hoe komt dat toch? Verandert de Omgevingswet dan toch niet zoveel voor bedrijven of lijkt het vooral een ver-van-het-bed-show?

De realiteit is dat er best veel verandert voor bedrijven. Laten we een paar onderwerpen aanstippen. De Omgevingswet komt in de plaats van de vertrouwde Wet milieubeheer. Ook het begrip “inrichting” verdwijnt en maakt plaats voor een zogenoemde “regulering per activiteit”. We spreken vanaf 2021 namelijk over een “milieubelastende activiteit”. De rijksregels hiervoor staan in het Besluit activiteiten leefomgeving, maar daarnaast kunnen nog andere regels gelden. Verder vervalt het bestemmingsplan, het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Daar krijgen we het Omgevingsplan, het Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal) en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) voor terug.

En wat betekent dat dan? Om wat beeld te geven, enkele aandachtspunten over de relatie tussen Activiteitenbesluit, Bal en Omgevingsplan:

  • De meldingsplicht voor milieu blijft bestaan voor de meeste bedrijven. Het Bal regelt welke bedrijven of activiteiten meldingsplichtig zijn.
  • Vooral voor complexe bedrijven blijft de vergunningplicht bestaan, de criteria staan in het Bal.
  • Het Bal bevat milieuvoorschriften per branche. Dit zijn landelijke voorschriften waarbij toepassing van BBT (best beschikbare technieken) vereist is.
  • Voor bepaalde branches bestaan straks geen landelijke milieuregels meer. De bedrijven in die branches moeten voldoen aan de generieke milieuregels die gemeente in haar eigen Omgevingsplan gaat opschrijven. Het betreft hierbij voornamelijk kleinere bedrijven zoals horecabedrijven, detailhandel, onderwijs- en kantoorgebouwen, manages en rioolgemalen.
  • Millieunormen over geluid, geur, veiligheid en trillingen komen we straks ook tegen in het lokale Omgevingsplan.
  • De huidige Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) bestaat straks niet meer onder het regime van de Omgevingswet. Ook verandert er van alles inzake milieueffectrapportages. 
  • En goed nieuws voor meldingsplichtige bedrijven, ze hoeven straks minder gegevens te verstrekken bij een melding.

Zomaar een paar veranderingen, en dan zijn we nog niet eens ingegaan op de gevolgen voor complexe bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe regelingen voor Seveso-inrichtingen (BRZO) en IPPC-installaties (RIE) met bovengemeentelijke milieugevolgen of een hoog milieurisico. Maar het doel was korte en bondige blog, dus die laten we voor nu even rusten.

De tijd gaat snel, het is zo 1 januari 2021. Genoeg reden om tijdig voor te bereiden op de Omgevingswet. Het is een beetje zoals op vakantie gaan. Als je op rondreis gaat, is het niet alleen goed om voor te bereiden zodat je precies weet waar je cultuurhistorie kunt bekijken, het is ook makkelijker omdat je de routes naar je hotels alvast in kaart hebt gebracht. Dus: voorkom verrassingen en laat je vakantiepret niet bederven.

En wat kun je dan nu al doen? Als bedrijf kun je beginnen met het aanhalen van de banden met de gemeente om op de hoogte te komen van actuele lokale ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Ook kun je nu al strategisch nadenken over eventuele uitbreidingsplannen of voorgenomen bedrijfsveranderingen. Als organisatie helpen wij ook mee, bijvoorbeeld door het geven van een Voorlichtingssessie Omgevingswet. Tijdens deze gratis sessie doen onze adviseurs de in- en outs van de toekomstige wetgeving uit de doeken: wat is het doel, wat wordt er straks anders en hoe raakt het de organisatie. Ook bieden we een Impactanalyse Omgevingswet, waarbij we ons richten op de impact van de wet en de bijbehorende AMvB’s. Elke impactanalyse is maatwerk. De analyse leidt tot een helder rapport over de consequenties en bevat aanbevelingen en concrete actiepunten. Op basis hiervan weet u hoe u zich gereed moet maken voor de komst van de Omgevingswet.h

Dit blog is ook te vinden op Gerben's profiel op LinkedIn

End of main content
To top