Skip to main content
Start of main content

Omgevingswet onderweg naar de eindstreep!

10 oktober 2018

Senior Consultant Jos Dolstra blikt terug op de Dag van de Omgevingswet. De praktijk is nu aan zet.

Met de Dag van de Omgevingswet nog vers in het geheugen, rondt Jos Dolstra, Senior Consultant, onze serie blogs over de Omgevingswet af met een overzicht van het evenement.

Omgevingswet onderweg naar de eindstreep!

De 7e editie van de Dag van de Omgevingswet op 4 oktober kwam op een mooi moment. Rosemarie Bastianen, programmadirecteur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van BZK concludeerde dat ze met haar team hard op weg is naar de eindstreep. En dat klopt. Met de Omgevingswet zelf, de Invoeringswet en de AMvB’s die in grote lijnen bekend zijn staat het wetgevingsstelsel steeds meer in de steigers. Steeds meer kan ook de uitvoeringspraktijk er concreet mee aan de slag.

De praktijk is echt aan zet. En ook dat was merkbaar in het programma van de Dag van de Omgevingswet en is merkbaar in de dagelijkse adviespraktijk van mij en mijn collega’s. Het wordt allemaal steeds concreter. Tijdens het congres zagen we daar een aantal mooie voorbeelden van, zoals: de provincie Utrecht, die al flinke stappen zet richting haar omgevingsvisie, de gemeenten Den Bosch en Zwolle die lieten zien hoe ze zich nu al voorbereiden op het omgevingsplan, de veiligheidsregio’s die kernwaarden hebben opgesteld die bruikbaar kunnen zijn bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen en de presentatie van het project Handvatten Omgevingsplan dat met onder andere de ontwikkeling van staalkaarten beoogt om gemeenten te inspireren bij het vormgeven van het omgevingsplan.

Het omgevingsplan is een belangrijk instrument om de doelen van de stelselherziening, die de Omgevingswet is, te bereiken. Terecht heeft dit instrument in alle rondes met deelsessies de nodige aandacht gekregen. Als projectleider Handvatten Omgevingsplan bij het interbestuurlijke Programma Aan de slag met de Omgevingswet heb ik in de afgelopen 1,5 jaar hiermee de nodige ervaring mogen opdoen. Annemieke Elfferich-Schattenberg van het programma heeft tijdens het congres de ervaringen van het projectteam gedeeld in een goedbezochte sessie.

Gemeenten hebben behoefte aan inhoudelijke en concrete voorbeelden van omgevingsplannen. Om daarbij te helpen en te inspireren zijn staalkaarten gemaakt met voorbeelden van gebieds- of themagewijze uitwerkingen van een omgevingsplan. Het doel is inzicht te geven in de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Professionals gingen met elkaar aan de slag en doorliepen het proces om te komen tot een fictief deel van het omgevingsplan. Het is een eerste stap om te laten zien hoe je van een opgave en ambities naar concrete regels kan komen. Daarmee kan de praktijk zijn voordeel doen! In een tijdens de Dag van de Omgevingswet voor het eerst met de uitvoeringspraktijk gedeelde factsheet, vertellen de makers van de eerste tranche over hun ervaringen en geven tips.

Om met de Omgevingswet te werken is het van belang het wettelijk stelsel goed te kennen en te doorleven. De Omgevingswet kent integrale kerninstrumenten, veel verschillende professionals werken samen. Elkaar leren kennen, elkaars taal leren spreken en een werkwijze afspreken kost tijd. Sta open voor andere werelden. De crux is om anderen niet in jouw wereld te trekken, maar om samen een nieuwe wereld te bouwen. Begin op tijd (nu!) en ga oefenen met het nieuwe instrumentarium (bijvoorbeeld met hulp van de Crisis- en herstelwet). En leer van elkaar. Daarom organiseert de VVM jaarlijks veel activiteiten, waaronder de Dag van de Omgevingswet: ontmoeting, kennisuitwisseling en onderling debat brengen ons allemaal verder.

Op naar de achtste editie van de Dag van de Omgevingswet in oktober 2019. Suggesties voor programmaonderdelen zijn welkom!

Dit blog is ook te vinden op Jos' profiel op LinkedIn

End of main content
To top