Skip to main content
Start of main content

Horizontaal toezicht in het omgevingsdomein

11 november 2022

Door Jaap Wijnker

Jaap heeft voor het VNCI een artikel geschreven over horizontaal toezicht in het omgevingsdomein

In dit artikel beschrijft Jaap het ontstaan van verticaal toezicht en het verschil met horizontaal toezicht. In de afgelopen twee decennia is het overheidstoezicht veranderd, omdat het toezicht in verschillende toezichtdomeinen van overwegend verticaal naar toenemend horizontaal is gegaan. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag?

In april 2022 voerde Stantec een onderzoek uit onder 30 bedrijven, waarvan 25 BRZO-bedrijven. Een aantal resultaten van het onderzoek worden in het artikel beschreven.     

Gezien het potentiële aantal bedrijven dat milieubeheer zeer serieus neemt, zou het goed zijn om het experiment met efficiëntere en effectievere toezichtvormen aan te gaan. Daarom doet Jaap ook de oproep aan bedrijven om mee te denken of mee te doen aan een pilot.

Lees het volledige artikel op de VNCI-website.

  • Jaap Wijnker

    Jaap is als senior consultant overheidstoezicht verantwoordelijk voor de vorming van de compliance-praktijk op de langere termijn.

    Neem contact op met Jaap
End of main content
To top