Skip to main content
Start of main content

Een terugblik op webinar ‘Integraal naar toekomstbestendige leefomgeving’

04 mei 2021

Op 14 april organiseerde Wijken van de Toekomst voor ruim 120 toehoorders van overheden, kennisinstituten en het bedrijfsleven het webinar ‘Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving’.

Het werd een interessante ochtend! Eerst was het woord aan Katrin Schellekens van de gemeente Waalre en Kevin Jansen, die vanuit AGEL, nu onderdeel van Stantec, als projectleider actief is in Wijken van de Toekomst. Hun gezamenlijke boodschap: de huidige maatschappelijke opgaven schreeuwen om een integrale benadering. Katrin concludeert dat het de grootste opgave is om steden en dorpen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Katrin laat aan de hand van concrete voorbeelden zien hoe ze dit vanuit haar rol heeft gedaan voor de gemeenten Oirschot en gemeente Waalre.

Kevin Jansen legde, aan de hand van het concept Wijken van de Toekomst, uit hoe die integrale benadering aangepakt kan worden.  Hij onderstreepte het belang van een echt integrale benadering, waarbij niet alleen de gebruikelijke onderwerpen zoals groen, water, energie & mobiliteit, maar ook de minder voor de hand liggende onderwerpen zoals afvalbeleid aan bod kwamen. De best practice was een onderzoek in de gemeente Oirschot. Vanuit Wijken van de Toekomst is een 0-meting gedaan naar de toekomstbestendigheid van één van de wijken in de gemeente. Op basis van deze 0-meting, van ambitiesessies en van inspiratiesessies is een inspiratieboek opgesteld waar de gemeente gericht mee aan de slag kan.

Na een korte vragenronde, waren in het tweede blok Het PON & Telos en Stantec aan het woord. Vanuit het PON & Telos liet Suzanne Agterbosch zien waarom het belangrijk is om het sociaal domein te betrekken bij de keuzes die gemaakt worden in het kader van de energietransitie. Wat is haalbaar en betaalbaar voor huishoudens? Hoe creëer je draagvlak? Het verhaal laat duidelijk zien dat het sociale domein niet kan ontbreken in een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, zoals Wijken van de Toekomst uit draagt.

Adviseur Waste & Resources Judith Beltman van Stantec nam de aanwezigen mee in een ander onbekender beleidsterrein: afval en circulariteit. ‘De schone en circulaire wijk’ is immers de Wijk van de Toekomst. Hoe schoon is uw wijk? Hoe kunnen we toewerken aan een ‘zero-waste’ samenleving? Maar ook hoe kun je afval hergebruiken en producten een tweede leven geven in uw wijk?

Nieuwsgiering geworden naar de webinar? Kijk hem hier terug. In contact komen met een van de sprekers of een van onze specialisten? Stuur een bericht naar nederland@stantec.com.

End of main content
To top