Skip to main content
Start of main content

Gemeenten aan de slag met bodem onder de Omgevingswet

December 20, 2021

Current View
of

Collega's Petra Mesken en Judith Brunink wijden voor vakblad Bodem uit over de Omgevingswet, en de gevolgen die de komst van de nieuwe wet heeft voor de rol van, en regels rond de bodem

"Kort door de bocht gesteld, worden alle gemeenten bij de inwerking-treding van de Omgevingswet ‘van de bodem’. Zij gaan als bevoegd gezag toezien op het duurzaam gebruik van één van onze belangrijkste schaarse hulpbronnen. Hoe gaan gemeenten bodem een plek geven tussen twee kijkrichtingen, beschermen en benutten?"

  • Petra Mesken

    Als senior beleidsadviseur richt Petra zich op advisering rondom bodembeleid. Ze zet haar netwerk en brede ervaring in om samen te kijken waar de synergie en kansen liggen om de leefomgeving duurzamer, mooier en gezonder te maken.

    Neem contact op met Petra
End of main content
To top