Skip to main content
Start of main content

Uit de vergetelheid: Monday Morning Fever

20 januari 2020

Door Hilde Bussink

De tweede in de serie artikelen van collega Hilde Bussink over bijzondere gevallen uit de wereld van de arbeidshygiëne, dit keer over een vaak niet-herkende ziekte, de Monday Morning Fever

Heb je het al gemerkt? Het is Blue Monday vandaag, de meest deprimerende dag van het jaar. De naam komt van de Britse psycholoog Cliff Arnall, hij concludeerde dat een combinatie van de korte dagen, de relatief lange tijd tot de komende vakanties en het grotendeels mislukken van onze goede voornemens ertoe leidt dat dit, de derde maandag van het jaar, de dag is waarop de meeste mensen zich neerslachtig en depressief voelen.

Blue Monday en de Monday Blues, een meer algemene maandagse tegenzin tegen de werkweek, zijn met name psychische verschijnselen, waar de meeste werkgevers niet bepaald fan van zijn. Maar in de wereld van de arbeidshygiëne kennen we ook een lichamelijk ziektebeeld dat overwegend plaatsvindt op de maandag: de Monday Morning Fever.

Een andere benaming voor de Monday Morning Fever is metaaldampkoorts. Ik hoorde het eerst over deze vorm van koorts tijdens mijn werk als Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist binnen de metaalbranche. Metaaldampkoorts is een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door het inademen van vluchtige metaaloxiden, met name zinkoxide. Veel metalen producten worden voorzien van een zinklaag om ze te beschermen tegen corrosie en verzwakking. Deze zinklaag kan bij verwerking van het metaal verdampen en tijdens lassen, verhitten of snijden zinkoxiden vormen in een reactie met lucht.

Het inademen van deze metaaldampen leidt tot koorts. De klachten beginnen 3 tot 10 uur na het inademen van de metaaloxiden. De voornaamste symptomen zijn koorts, spierpijn, hoesten, moeheid en een zoete metaalsmaak in de mond. Deze symptomen verdwijnen zonder behandeling binnen 24-48 uur.

Metaaldampkoorts heeft de naam "Monday Morning Fever" gekregen, door de klachten die vaak voorkomen op maandag. In het weekend zijn de lassers symptoomvrij en wanneer zij op maandag weer beginnen met lassen komen de klachten terug.

Binnen metaalbedrijven heb ik veel voorlichting gegeven aan met name lassers over de blootstelling aan lasrook. Tijdens deze sessies vroeg ik de lassers of ze weleens metaaldampkoorts hadden gehad. De enkeling die er bekend mee was gaf een blijk van herkenning. Men kon zich met name de vervelende symptomen levendig voor de geest halen. Andere lassers in de voorlichtingssessie werden door ervaringsdeskundige collega's de stuipen op het lijf gejaagd door verhalen over de hoogte van de koorts en het je 'doodziek' voelen.

Metaaldampkoorts kan worden voorkomen door ervoor te zorgen dat lassers de dampen met metaaloxiden die vrijkomen bij het verhitten, lassen of snijden niet inademen. In de voorlichting hierover is een belangrijke rol weggelegd voor veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Het beste is bronafzuiging, waarmee de dampen die vrijkomen direct weggezogen worden. Daarnaast is het gebruik van goede adembescherming heel belangrijk bij het voorkomen van de vaak niet-herkende ziekte. 

Succes met de motivatie vandaag! En mocht je elke week last hebben van de Monday Blues, kijk hier eens voor wat tips.

  • Hilde Bussink

    Als senior consultant QSHE is Hilde werkzaam voor opdrachtgevers in allerlei sectoren, van de industrie tot het mkb, zoals metaalbewerking, metalelektro, zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening.

    Neem contact op met Hilde
End of main content
To top