Skip to main content
Start of main content

Symposium Horizontaal Toezicht

22 juni 2022, The Hague Conference Centre

Balans tussen dwingen en vertrouwen

In het omgevingsdomein hanteren we al 40 jaar een stelsel dat uitgaat van de aanname dat de overheid ondernemers moet dwingen tot duurzaam en veilig produceren. In het algemeen kenmerkt deze aanname zich als een ‘self-fulfilling prophecy’ en leidt door de tijd heen tot meer regels en striktere handhaving. Zo ook in het omgevingsdomein, waar intussen sprake is van een onbalans tussen dwingen en vertrouwen.

Het omgevingsdomein is niet het eerste domein dat tegen de grenzen aanloopt van het toezichtstelsel. Andere domeinen, zoals belastingen, voedselveiligheid en gezondheidszorg, gingen haar ooit voor en hebben het toezichtstelsel verrijkt met horizontaal toezicht. Om te komen tot een efficiënter en effectiever stelsel werd gekozen voor de toezichtstrategie: verticaal toezicht waar het moet en horizontaal toezicht waar het kan.

Al enige jaren onderzoekt en experimenteert Stantec met horizontaal toezicht in het omgevingsdomein en wil haar ervaring graag delen tijdens het Symposium Horizontaal Toezicht op 22 juni 2022.

In een dagvullend programma bekijken we het thema door de ogen van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid. Wat kan een verrijking betekenen en waarom gingen anderen ons voor? Wat zijn de ervaringen uit verschillende recente innovatieve projecten en pilots op het gebied van horizontaal toezicht? Om daarna met elkaar in gesprek te gaan over de theorie en praktijk van horizontaal toezicht in het omgevingsdomein.

Wat komt er op het symposium aan bod?

  • Uitgangspunten horizontaal toezicht
  • De verschillen en verhouding met verticaal toezicht
  • Praktijkervaringen in verschillende toezichtdomeinen
  • Geleerde lessen bij de pilots horizontaal toezicht omgevingsdomein
  • Hoe agenderen we horizontaal toezicht en maken we samen stappen?

Datum:     22 juni 2022
Tijd:          9.30 - 16.00 uur, met aansluitend een borrel
Locatie:    The Hague Conference Centre. Anna van Buerenplein 41a, Den Haag. Deze locatie ligt naast NS Station Den Haag Centraal.

Voor wie? 

Directeuren van branches, bedrijven en hun externe toezichthouders, provinciale en gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers vanuit de overheid die zich bezighouden met het thema horizontaal toezicht. 

Vragen?

Voor vragen over het evenement, neem contact op met Joëlle Bemelman via joelle.bemelman@stantec.com.

Programma

Het ochtendprogramma bestaat uit drie keynotes waarbij sprekers uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid het thema Horizontaal Toezicht vanuit hun perspectief belichten. Na de lunch gaan we uiteen in verschillende deelsessies waarin ervaringen uit de praktijk worden gedeeld. Daarna vindt een plenaire paneldiscussie plaats en we sluiten de dag af met een borrel. Bekijk het volledige programma

Sprekers

Onder leiding van dagvoorzitter Pieter van der Zwet, spreken onder meer: Lisette van der Hel–van Dijk, Michiel Hordijk, Pieter-Jan van Zanten, Yolanda Waas, Egbert Stremmelaar en Jaap Wijnker. Lees meer over de sprekers
Experts

Jaap Wijnker, Senior Consultant Overheidstoezicht

Maatschappelijke bewuste ondernemers zien zelf het belang van regelnaleving.

Niekol Dols, Operations Portfolio Manager

Mijn doel? Verbindend en integraal werken aan maatschappelijke opgaven. Met mensen, en vanuit inhoud. Go big or go home…

Jaap Wijnker

Senior Consultant Overheidstoezicht

Niekol Dols

Operations Portfolio Manager

End of main content
To top