Skip to main content
Start of main content

Stappen naar een duurzaamheidsbeleid voor ActiVite

27 augustus 2021

Door Tessa Vaendel

Zorginstelling ActiVite zet de 40 gewonnen consultancy-uren van Stantec’s team in om duurzaamheidsdoelen en -plannen te maken

Begin dit jaar won zorgorganisatie ActiVite Stantec’s prijsvraag rond de Week van de Circulaire Economie. Sindsdien zijn we samen aan de slag gegaan met het opstellen van beleid, visie en ambities op het gebied van het brede thema duurzaamheid binnen ActiVite.

ActiVite heeft al een aantal losstaande initiatieven op duurzaamheidsvlak doorgevoerd, maar van een vastgestelde duurzaamheidsvisie en -beleid is nog geen sprake. Om de juiste keuzes te kunnen maken én om draagvlak binnen de organisatie te creëren, is een structurele aanpak essentieel. Dat was het doel van ons project samen: de organisatie helpen bij het ontwikkelen van een samenhangend duurzaamheidsbeleid. 

Verplichting & ambitie

Om dit te kunnen bereiken zijn twee zaken nodig: inzicht en overzicht van de aspecten waaraan ActiVite moet voldoen (de wettelijke verplichtingen), én bepalen aan welke aspecten de organisatie wil voldoen (de bredere ambitie). Daarom zijn we begonnen met het bepalen van de kaders, gebaseerd op de huidige wetgeving en de bestaande afspraken in de zorgsector op het brede thema duurzaamheid.

De vier pijlers uit Green Deal 226 “Duurzame zorg voor een gezonde toekomst” vormen de basis voor het te formuleren duurzaamheidsbeleid. Daarnaast heeft het Stantec team concrete voorbeelden verzameld die als inspiratie dienen voor het vormen van de ambities. Dit samen was het startpunt voor de workshop met leidinggevenden en het voltallige managementteam (MT) van ActiVite.

Het project was een fijne, duurzame samenwerking om te komen tot een stevige basis waarmee we het thema duurzaamheid binnen de organisatie kunnen uitbouwen.

Aan het werk

Na een inspiratiesessie over het brede thema duurzaamheid en wat dit betekent voor ActiVite, hebben we een eerste stap richting een visie en strategie gezet, door te duiken in de vraag ‘Wat heeft ActiVite in 2030 bereikt?’. Deze oefening leidde tot vier pijlers die de basis vormen voor het te formuleren duurzaamheidsbeleid, inclusief ideeën voor de komende jaren. Het resultaat: vier concept routekaarten met verschillende mogelijkheden en concrete maatregelen tussen nu en 2030.

Een productieve workshop, vond ook Marion Immerzeel, Manager Facilitair Bedrijf bij ActiVite.

“Het project was een fijne, duurzame samenwerking om te komen tot een stevige basis waarmee we het thema duurzaamheid binnen de organisatie kunnen uitbouwen. Als organisatie waren we nog zoekende naar een passende aanpak van ons duurzaamheidsbeleid en de workshop en het advies van Stantec helpen ons om een breed gedragen duurzaamheidsvisie binnen de organisatie neer te kunnen gaan zetten, waar zowel het management als de medewerkers zich in kunnen vinden.”

Volgende stappen

Het Stantec-team heeft de toekomstschetsen en de ideeën uit de workshop vertaald naar vervolgstappen, waarin wordt begonnen met het formuleren van een duurzaamheidsvisie voor 2030, gevolgd door het bepalen van de speerpunten voor de korte termijn om concrete ambities op te stellen. De intentie is dat Stantec ActiVite in de komende periode blijft ondersteunen in het proces. Samen gaan we de eerste maatregelen bepalen en implementeren die bijdragen aan het waarmaken van de duurzaamheidsambities, te beginnen met een onderzoek naar de mogelijkheden voor de omgang met afval binnen ActiVite.

  • Tessa Vaendel

    Een positieve bijdrage leveren voor een duurzame leefomgeving is belangrijk voor Tessa, zowel op professioneel als persoonlijk vlak. Dit maakt haar een betrokken en intrinsiek gemotiveerde adviseur met een brede interesse en een open houding.

    Neem contact op met Tessa
End of main content
To top