Skip to main content
Start of main content

De Omgevingswet voor initiatiefnemers

28 november 2021

Door Stan Spapens

De Omgevingswet voor initiatiefnemers

De Omgevingswet gaat de huidige wet- en regelgeving die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving vervangen. Maar wat betekent dat nu voor initiatiefnemers die een locatie of gebied willen ontwikkelen? Op deze vraag zijn we eerder dit jaar ingegaan tijdens de webinar ‘De Omgevingswet voor initiatiefnemers’. Met meer dan 100 deelnemers, van gemeenten, tot projectontwikkelaars en aannemers, was het webinar een groot succes. Het onderwerp heeft duidelijk ook bij initiatiefnemers de aandacht. En dat is maar goed ook, want ondanks de meest recente uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022, komt deze datum snel dichterbij. Plannen nog voor deze datum in procedure brengen  wordt een steeds grotere uitdaging.

De webinar draaide om een drietal onderwerpen

Belangrijke wijzingen onder de Omgevingswet

Het doel van de Omgevingswet is om te komen tot een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit betekent dat initiatiefnemers niet alleen moeten zorgen dat ze aan de regels voldoen, maar vooral ook dat ze moeten zorgen dat een ontwikkeling meerwaarde heeft voor de omgeving en dat er draagvlak is. Daarnaast is het voornemen om procedures te versnellen en meer ruimte te bieden voor lokaal maatwerk. Door een slimme strategie te kiezen kunnen procedures sneller en soepeler worden doorlopen.

Omgevingstafel & omgevingsdialoog
De Omgevingswet legt de focus op een informele procedure aan de voorkant van een project. De formele procedure krijgt hierdoor een kortere doorloop tijd dan nu het geval is. Hoe de informele procedure aan de voorkant eruit ziet, mogen gemeenten zelf bepalen. Gemeenten zullen dit invullen door het opzetten van een intaketafel en/of omgevingstafel, waar verschillende partijen bij elkaar worden gebracht en het initiatief wordt besproken.

Nieuwe thema’s onder de omgevingswet

Bij ruimtelijke ontwikkeling komen veel thema’s en onderwerpen aan bod. Denk hierbij aan de traditionele thema’s zoals bodemkwaliteit, geluid, veiligheid en water. Afgelopen jaren zijn daar verschillende nieuwe thema’s aan toegevoegd, zoals duurzaamheid, gezondheid, klimaatadaptatie, energieneutraal en natuurinclusief bouwen. Met de invoering van de Omgevingswet gaan deze nieuwe thema’s een veel grotere rol spelen bij de haalbaarheid en besluitvorming van een plan.

Kansen & uitdagingen

Concluderend kunnen we zeggen dat de wijzigingen die de Omgevingswet met zich meebrengt zowel kansen als uitdagingen opleveren. Door de volledige integratie van nieuwe thema’s in projecten, wordt niet alleen extra kwaliteit toegevoegd, wat vraagt om meer voorbereiding. Het systeem is ook ingericht om meer draagvlak te creëren, procedures soepeler te maken, en te zorgen voor minder bezwaar en beroep.

In de webinar gingen we in op de belangrijkste wijzigingen voor initiatiefnemers. Bent u een initiatiefnemer? Dan raden we aan de sessie terug te kijken, via deze link. Heeft u nu al vragen over de Omgevingswet, of wilt u weten wat de komst voor uw initiatief betekent? Neem dan contact op met Stan Spapens.  We helpen graag om uw plannen Omgevingswet-proof te maken. Zo doorloopt u ook na 1 juli 2022 soepel de nieuwe procedures en draagt u, met uw plannen, bij aan een gezondere woon- en leefomgeving.

  • Stan Spapens

    Als Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling werkt Stan aan de grootste maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Hij is altijd op zoek naar de beste oplossing en doet dit graag samen met een gedreven team.

    Neem contact op met Stan
End of main content
To top