Skip to main content
Start of main content

De oplossing voor netcongestie op bedrijventerreinen: Smart Energy Hubs

04 april 2023

Door Kay Beckers

Hoe kunnen Smart Energy Hubs een sleutelrol spelen bij de verduurzaming van bedrijventerreinen?

Een Smart Energy Hub (SEH) is onderdeel van het energiesysteem van de toekomst. Binnen een SEH wordt opwek, gebruik, opslag en conversie van energie gekoppeld en lokaal geregeld. Door het zoveel mogelijk lokaal voorzien in de energiebehoeftes wordt de afhankelijkheid van gereguleerde energielevering verkleind. Toch blijft de verbinding met het in Nederland zeer stabiele elektriciteitsnetwerk behouden en wordt de continuïteit van energie dus gewaarborgd. Wel wordt het landelijke net ontlast en biedt op die manier een oplossing voor de maatschappelijke netcongestieproblematiek.

Netcongestie, ook bekend als transportschaarste, is de situatie waarin er een mismatch tussen opwek en verbruik plaatsvindt. Dit kan komen door een overschot of gebrek aan opwek. Als er sprake is van transportschaarste kan een grotere capaciteitsaansluiting (voor de klant) niet gerealiseerd worden. Netcongestie is vaak het gevolg van een te langzame netuitbreiding, de versnelde energietransitie, en/of inefficiënties in het huidige elektriciteitssysteem.

Op bedrijventerreinen is de impact van netcongestie groot. Bedrijven die willen uitbreiden of een bijdrage willen leveren aan de opwek van duurzame energie kunnen geen grotere aansluiting krijgen en nieuwe bedrijven kunnen überhaupt geen aansluiting krijgen. Door Smart Energy Hubs in te zetten op bedrijventerreinen kunnen ook hier de gevolgen van de netcongestieproblematiek aangepakt worden. Door onderling afspraken te maken over elektriciteitsgebruik, het inventariseren van koppelkansen rondom de bedrijfsvoering en het gezamenlijk uitwisselen, opwekken en opslaan van de beschikbare energie creëert een bedrijventerrein zijn eigen aansluitruimte.

Voor niet alle bedrijven is de netcongestieproblematiek al voelbaar, omdat ze momenteel geen uitbreidings- of verduurzamingsplannen hebben. Toch zullen deze bedrijven op den duur genoodzaakt zijn om te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de regelgeving omtrent de elektrificatie van zowel personen- als vrachtvervoer. Voor het plaatsen van oplaadpunten is een grotere aansluiting nodig. Als bedrijven pas tegen die tijd beginnen met het ontwikkelen van een SEH om deze oplaadpunten te creëren, kan de bedrijfsvoering in gevaar raken door de tijd die er zit tussen het initiëren en realiseren van de SEH.

Kortom, bedrijventerreinen die kampen met problematiek rondom de elektriciteitsaansluiting (door verduurzaming, aardgasvrije bedrijfsvoering of uitbreiding), of bedrijventerreinen die zich al optimaal willen voorbereiden op de toekomst, kunnen alvast nadenken over het ontwikkelen van een Smart Energy Hub. 

Stantec biedt verschillende oplossingen om netcongestieproblematiek aan te pakken. We vertellen graag meer over de mogelijkheden. 

  • Kay Beckers

    Advies geven over (technische) oplossingen voor de energietransitie is de basis van Kay’s takenpakket. Kay houdt zich dagelijks bezig met het helpen vinden van oplossingen voor netcongestie bij verschillende opdrachtgevers. 

    Neem contact op met Kay
End of main content
To top