Skip to main content
Start of main content

Kennismaken met Anne Tom Pathuis, Teamleider Duurzame opwek

15 februari 2024

In deze serie artikelen maken we kennis met de verschillende werkvelden waar Stantec actief in is, en leden van het team

Anne Toms interesse in zonne- en windenergie begon al op jonge leeftijd. Zo volgde hij de studie Hernieuwbare Energie in het Verenigd Koninkrijk. Na een aantal jaar gewerkt te hebben aan het verbeteren van duurzaamheid in de leveranciersketen, werkt Anne Tom sinds vijf jaar bij Stantec. Als adviseur en teamleider duurzame opwek is hij dagelijks bezig met het versnellen van de energietransitie. Hij ziet de transitie naar hernieuwbare elektriciteit als een essentiële stap in de verduurzaming van Nederland. Voor onze opdrachtgevers, (lokale) overheden en projectontwikkelaars, is hij van a tot z betrokken bij de projecten. Hoofdzakelijk gericht op het schrijven en de uitvoering van beleid. Daarnaast coacht hij het team van duurzame opwek, op zowel inhoudelijk als persoonlijk niveau.

Integraal zien we kansen

“De opwek van hernieuwbare elektriciteit is een cruciale bouwsteen van de energietransitie. Zonne- en windenergie zijn de technologieën die momenteel beschikbaar en schaalbaar zijn en vormen daarmee de basis van het energiesysteem van de toekomst.

Maar de realisatie van zonne- en windenergie vragen veel van de schaarse ruimte en de beschikbare infrastructuur. Hierdoor is het een complex onderwerp dat alleen met de inzet van veel verschillende partijen en invalshoeken opgelost kan worden. Dit vraagt om een integrale benadering. Ik krijg energie van het gezamenlijk realiseren van oplossingen die voor alle belanghebbenden haalbaar zijn.

Wat ik belangrijk vind in projecten is dat ik impact kan maken. Snel én precies. Zorgvuldigheid is prioriteit in opdracht en projecten. Of het nu gaat om belanghebbenden meenemen in de besluitvorming of het project juridisch in te dekken, ik wil graag dat het plaatje achter het project klopt.”

De menselijke maat wordt gewaardeerd

“Ook buiten werk ben ik bezig met duurzaamheid. Het installeren van zonnepanelen, het isoleren van mijn woning, minder vlees eten en kiezen voor een duurzame bank. Daar waar ik groene keuzes kan maken, doe ik dat met volle overtuiging. Mijn eigen intrinsieke waarden komen vaak overeen met die van collega’s. Allemaal dragen we duurzaamheid een warm hart toe, dit werkt aansporend en motiverend.

Bij projecten hecht ik waarde aan het hanteren van de menselijke maat. Zo neem ik graag betrokkenen, zoals omwonenden, zo goed mogelijk mee in het proces. Juist de omgeving zou ook mogen profiteren van onze projecten. Een sterke kant van mij is dat ik lastige materie in gemakkelijke taal kan uitleggen. Deze kracht gebruik ik dan ook in mijn contact met stakeholders. Binnen onze businessline delen we graag onze kennis, we willen mensen buiten de organisatie informeren over de energietransitie. Op die manier hopen we de meeste impact te maken. Ook merk ik dat mensen het waarderen als je de tijd en ruimte neemt om onderwerpen uit te leggen.”

Onze opdrachtgevers helpen een duurzamere leefomgeving te realiseren is onze business. Door creatief na te denken komen we met slimme, werkzame oplossingen die impact hebben. Als die oplossing betekent dat wij niet meer nodig zijn? Mooi, dan hebben we verwachtingen overtroffen, ons werk goed gedaan. Het verschil maken we niet alleen bij en met onze klanten. Ook binnen onze eigen organisatie zijn we actief bezig om onze carbon footprint slim te verminderen. We zijn volledig CO₂-neutraal en scoren al vijf jaar hoog op ADP-klimaatleiderschap.

  • Anne Tom Pathuis

    Als teamleider van het platform Duurzame Opwek zet Anne Tom zich in voor het versnellen van de energietransitie. Dit doet hij door samen met het team te zoeken naar creatieve oplossingen.

    Neem contact op met Anne Tom
End of main content
To top