Skip to main content
Start of main content

Goed voorbereid op de Omgevingswet

14 augustus 2019

Blog van collega Jos Dolstra voor Avans+ over de komst van de Omgevingswet

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze integreert 26 bestaande wetten op het gebied van ruimtelijke projecten. Een ingrijpende verandering, die de nodige voorbereidingstijd vraagt. Een van de experts op dit gebied, Jos Dolstra, is als docent verbonden aan de bacheloropleiding Omgevingskunde van Avans+. “Wij bereiden professionals nu al voor op de Omgevingswet. Zo leren zij breder kijken dan hun eigen vakgebied en zijn zij tijdig voorbereid.” “Alle ruimtelijke thema’s, zoals milieu, geluid, water, natuur en erfgoed, vallen straks onder één nieuwe wet: de Omgevingswet. Daarnaast decentraliseert het Rijk het stellen van regels voor een aantal activiteiten naar gemeenten en waterschappen. Die regels staan bekend als ‘de bruidsschat’. Gemeenten en waterschappen moeten al hun beleid op deze gebieden samenbrengen in één omgevingsvisie en deze vertalen naar hun eigen regelgeving, verordeningen en omgevingsplannen.”

Bredere blik

“Aan de bacheloropleiding Omgevingskunde nemen vooral medewerkers van gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en adviesbureaus deel. Wij brengen hen op de hoogte van de aankomende wijzigingen en bekijken samen de consequenties daarvan voor hun dagelijkse praktijk. Een ander belangrijk aspect van de opleiding is het aanleren van een bredere blik. Veel deelnemers zijn nu gespecialiseerd in één aspect van ruimtelijke ordening, zoals bodem of lucht. Wij laten hen kennismaken met de andere vakgebieden, zonder dat zij zich daar direct in hoeven te specialiseren. Door het gezamenlijk bespreken van casuïstiek krijgen zij inzicht in de aanpak en manier van denken van hun collega’s.”

Omgevingsplan

“In het derde jaar van de opleiding verdiepen de deelnemers zich verder in het omgevingsplan. Wat is dat precies? En hoe willen ze dat inrichten binnen hun eigen organisatie? We oefenen dit met elkaar, zodat de deelnemers straks goed voorbereid zijn als de eerste verzoeken op basis van de Omgevingswet binnenkomen. Daarbij besteden we ook aandacht aan de bruidsschat; de regels die overkomen vanuit het Rijk. Voor de gemeenten zijn dat vooral regels op het gebied van milieu en bouw, voor de waterschappen vooral op het gebied van water. Gemeenten en waterschappen moeten besluiten hoe ze deze regels willen omzetten naar lokaal beleid. Is een generieke regel voldoende? Of zijn er concrete gevallen bekend die om uitgebreidere regels vragen? Het is goed om hier vooraf al over na te denken.”

Eén lijn

“De opleiding Omgevingskunde gaat vooral over het ontwikkelen van een bredere blik. Deelnemers kunnen straks binnen hun organisatie het bestaande beleid bijeenbrengen en actualiseren. Dat beleid is nu nog vaak versnipperd en soms zelfs tegenstrijdig. De nieuwe wet dwingt gemeenten en waterschappen om één lijn te brengen in hun ruimtelijke beleid. Bij Avans+ beginnen we daar al mee door deelnemers vanuit verschillende expertises samen aan tafel te zetten. Zij gaan interdisciplinair met de nieuwe regels aan de slag en leren elkaars taal spreken. Dat maakt deze opleiding waardevol voor iedereen die met de Omgevingswet aan de slag gaat en zichzelf wil blijven verbreden.”

Lees het artikel hier op de website van Avans+

End of main content
To top