Industrie

 • Compliance

  Advies en begeleiding in alle aspecten van QHSE, SHEQ, QESH, ESHQ, HSSE, SHE, HSE, of KAM. Hoe u het ook noemt.

  Lees meer
 • Vergunningenmanagement

  We hebben meer dan 30 jaar ervaring in vergunningverlening en handhaving, ervaring die we ook inzetten voor bedrijven.

  Lees meer
 • Bodem

  Met 35 jaar bodemonderzoekervaring ondersteunen we bij saneringen, site management en visualisatie van grondwaterverontreinigingen

  Lees meer

Milieu-, veiligheids- en compliancediensten

Industriële bedrijven hebben tegenwoordig, naast steeds hogere klantverwachtingen, veel te maken met stringente regelgeving op het gebied van veiligheid en emissies naar het milieu. Daarnaast groeien ook de eigen doelstellingen als het gaat om veilig en duurzaam ondernemen. We leveren voor deze markt advies- en onderzoeksdiensten om milieuschade of persoonlijk letsel te voorkomen.

Gunnen begint met geven en samenwerken begint met een relatie. Ik richt me op duurzame relaties waarin compliance en bedrijfscontinuïteit centraal staan.

Gerben Visser Accountmanager, Senior Consultant QHSE

Compliance & Auditing

Op het gebied van vergunningverlening en handhaving ondersteunen we zowel lokale overheden als industrieën. Kennis vanuit beide perspectieven verrijkt onze adviezen aan beide partijen. Wereldwijd heeft onze organisatie een sterke reputatie in de engineering van integrale milieuprojecten: van afval en afvalwater tot energie en energie-audits, tot de implementatie van energiebesparende projecten, de behandeling van verontreinigde bodem en het treffen van veiligheidsmaatregelen om personeel en omgeving te beschermen. Lees meer

We werken voor deze industrieën


Manufacturing Aanvragen milieuvergunningen, auditing, RI&E’s, compliancemanagement, afvalbeheer en -preventie, managementsystemen, arbeidsveiligheid, bodembescherming, advies opslag gevaarlijke stoffen.
Olie & Gas Bodemonderzoek, complexe bodemsaneringen, technische en civiele engineering, advies over bodembescherming (NRB), RI&E’s, advies opslag gevaarlijke stoffen.
Chemie Aanvragen milieuvergunningen, Milieurisicoanalyse (MRA), bodemonderzoek, RI&E’s, advies over bodembescherming (NRB), managementsystemen, advies opslag gevaarlijke stoffen, procesveiligheid.
Voedingsmiddelen Advies over milieuwetgeving, procesveiligheid, aanvragen milieuvergunningen, advies over bodembescherming, afvalpreventie, advies opslag gevaarlijke stoffen, RI&E’s.
Afvalverwerking Advies afvalstoffenwetgeving en transport, aanvragen milieuvergunningen, RI&E’s, advies over bodembescherming (NRB), managementsystemen, advies opslag gevaarlijke stoffen.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team