• Compliance
 • Bodem

Industrie

Milieu-, veiligheids- en compliancediensten

Industriële bedrijven hebben tegenwoordig, naast steeds hogere klantverwachtingen, veel te maken met stringente regelgeving op het gebied van veiligheid en emissies naar het milieu. Daarnaast groeien ook de eigen doelstellingen als het gaat om veilig en duurzaam ondernemen. We leveren voor deze markt advies- en onderzoeksdiensten om milieuschade of persoonlijk letsel te voorkomen.

In het leven van een hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist is geen dag hetzelfde. Ik geniet van de rol die ik mag spelen in het verhogen van de veiligheid voor de medewerkers.

Hilde Bussink Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

Compliance & Auditing

Op het gebied van vergunningverlening en handhaving ondersteunen we zowel lokale overheden als industrieën. Kennis vanuit beide perspectieven verrijkt onze adviezen aan beide partijen. Wereldwijd heeft onze organisatie een sterke reputatie in de engineering van integrale milieuprojecten: van afval en afvalwater tot energie en energie-audits, tot de implementatie van energiebesparende projecten, de behandeling van verontreinigde bodem en het treffen van veiligheidsmaatregelen om personeel en omgeving te beschermen. Lees meer

Diensten voor bouw & gebouwen

Hoe komt u bijvoorbeeld tot een gebouw dat aansluit op de wensen van de eindgebruiker? Of hoe kunt u komen tot een duurzaam gebouw, waarmee ook nog kosten worden bespaard? Van nieuwbouw en groot onderhoud, tot renovatie en sloop, ons team begeleidt, van voorbereiding en aanbesteding tot en met de oplevering. Lees meer

We werken voor deze industrieën


Manufacturing Aanvragen milieuvergunningen, auditing, RI&E’s, compliancemanagement, afvalbeheer en -preventie, managementsystemen, arbeidsveiligheid, bodembescherming, advies opslag gevaarlijke stoffen.
Olie & Gas Bodemonderzoek, complexe bodemsaneringen, technische en civiele engineering, advies over bodembescherming (NRB), RI&E’s, advies opslag gevaarlijke stoffen.
Chemie Aanvragen milieuvergunningen, Milieurisicoanalyse (MRA), bodemonderzoek, RI&E’s, advies over bodembescherming (NRB), managementsystemen, advies opslag gevaarlijke stoffen, procesveiligheid.
Voedingsmiddelen Advies over milieuwetgeving, procesveiligheid, aanvragen milieuvergunningen, advies over bodembescherming, afvalpreventie, advies opslag gevaarlijke stoffen, RI&E’s.
Afvalverwerking Advies afvalstoffenwetgeving en transport, aanvragen milieuvergunningen, RI&E’s, advies over bodembescherming (NRB), managementsystemen, advies opslag gevaarlijke stoffen.
Onze experts

Hilde Bussink, Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

In het leven van een hogere veiligheidskundige en arbeidshygiënist is geen dag hetzelfde. Ik geniet van de rol die ik mag spelen in het verhogen van de veiligheid voor de medewerkers.
Hilde Bussink Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist Lees meer

Rik de Visser, Operations Director

Het vinden van nieuwe oplossingen voor veelal oude en hardnekkige uitdagingen in een traditioneel, technisch vakgebied is wat mij dagelijks motiveert.

Hilde Bussink

Gecertificeerd Hoger Veiligheidskundige & Arbeidshygiënist

Rik de Visser

Operations Director

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team