Openbare ruimte & omgeving

 • Omgevingswet

  Ondersteuning bij de voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Voorbereiden loont!

  Lees meer
 • Vergunningverlening & Handhaving

  Met meer dan 30 jaar ervaring in VTH-taken. zijn we één van de meest ervaren bedrijven in Nederland.

  Lees meer
 • Afval & grondstoffen

  De circulaire economie is onze inspiratiebron. Afval en grondstoffen zijn onze business.

  Lees meer

Van uitvoerend, naar regisserend

We verwachten steeds meer kwaliteit van de overheid om ons land veilig en leefbaar te houden. Maar we willen tegelijkertijd ook minder administratieve lasten, daarnaast heeft diezelfde overheid met de komst van de nieuwe Omgevingswet de uitdaging steeds efficiënter te werk te gaan. Met onze praktische ervaring op gebied van omgevingsrecht zijn we in staat om te ondersteunen bij uitvoerende taken zoals vergunningverlening en handhaving of beleidsadvies.

Door onze ervaren consultants uit te dagen en hen samen met klanten over hun vakgebied heen naar de toekomst te laten kijken, anticiperen we op veranderingen die continu op ons afkomen. Hiermee helpen we onze klanten om ook in de toekomst doelstellingen te realiseren.

Atse Veeke Businesslinemanager Omgevingsadvies

Specialisten in omgevingsadvies

We werken aan kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie. De grootste uitdaging is om de uitvoering te bekijken met een tactische en strategische blik. Vanuit de integrale besluitvorming die straks nodig is onder de Omgevingswet is het van belang sectorale gedachten op elkaar aan te laten sluiten, procedures te vereenvoudigen, versnellen en te digitaliseren.

We're better together

 • We horen graag van u

  We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  Neem contact op
 • Bepaal zelf jouw carrière

  Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.

  Word lid van het team