Verduurzamen bedrijventerreinen

01 05

Collectieve oplossingen voor individuele problemen

Het verduurzamen van bedrijventerreinen: iedereen heeft het erover, maar niemand heeft er al tien jaar ervaring mee. Netcongestie is voor veel bedrijventerreinen de aanleiding. De aanpak daarvan vraagt om samenwerking op systeemniveau tussen netbeheerders, bedrijven, gemeenten en omwonenden. Samenwerking die verder gaat dan het plaatsen van een buurtbatterij. Stantec overziet het speelveld en biedt expertise op het totale transformatieproces richting een nieuw systeem voor verschillende thema’s.

Iedereen wist dat het niet kon, tot er iemand kwam die dat niet wist.

Remco Van Dessel Business Development Manager

Energie & netcongestie

Door de grote en vaak complexe energievraag op bedrijventerreinen, valt er veel winst te behalen in het slimmer sturen van deze energiestromen. Elektrificatie van warmte en vervoer veroorzaakt transportschaarste, ofwel netcongestie, op het elektriciteitsnet. Het gevolg is dat er op bedrijventerreinen geen grote elektriciteitsaansluiting geplaatst kan worden, dus geen bedrijfsuitbreidingen, verduurzamingsopties of nieuwbouwprojecten. Stantec is expert in het oplossen van dit probleem, door bijv. een Smart Energy Hub te realiseren. Lees meer

Water

Duurzaam waterbeheer wordt in de nabije toekomst steeds belangrijker. We adviseren over oplossingen waarmee we water zoveel mogelijk vasthouden en infiltreren en pas versneld afvoeren als het echt niet anders kan. Bij het vasthouden van water is het belangrijk om de waterkwaliteit te verhogen door uitspoelen van oliehoudende en nitraathoudende stoffen op een zo natuurlijk mogelijke manier tegen te gaan. Openbaar water is daarnaast inzetbaar als bijvoorbeeld bluswater en geeft ook verkoeling op het bedrijventerrein.

Groenvoorziening

Vergroenen vergroot naast de leefbaarheid ook de biodiversiteit. Zeker als er gekozen wordt voor een grote inheemse diversiteit aan bomen en onderbeplanting. Groen zorgt voor schaduw en verkoeling en houdt water vast in de bodem. En slim gebruik van groen gaat parkeren in bermen tegen en heeft een afremmend effect. We zorgen ervoor dat leefbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en veiligheid samenkomen in het vergroenen van bedrijventerreinen.

Circulaire bouw

Circulariteit kent vele vormen. Van afval scheiden tot circulair bouwen. Het minimaliseren van het afval, milieuvriendelijke bouwmaterialen en het terug in de kringloop brengen van grondstoffen is onze specialiteit. Waar gebiedsontwikkeling vaak jaren nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, bestaat de mogelijkheid om het bouwmateriaal zelf te kweken. Zoals hennep voor isolatie, sedum voor daken en Anna Paulownahout of wilgenhout voor constructie, wanden. Circulariteit vraagt om ruimte en tijd. Neem het vroegtijdig mee in projecten.

Mobiliteit

Toegangswegen slippen dicht en bedrijventerreinen worden moeilijk bereikbaar. Geen plek om de auto of vrachtwagen te parkeren, slechte ov-verbindingen, geen fietspaden en zero emissiezones. De uitdagingen rondom mobiliteit zijn groots en divers. Mobiliteitscongestie vraagt om ingrijpende aanpassingen, zoals parkeergarages, laadpleinen en nieuwe ov-structuren. We denken mee over hoe de openbare ruimte en faciliteiten op en dichtbij bedrijventerreinen mee kunnen ontwikkelen met de behoeften.

Laadinfrastructuur & logistiek laden

Vanaf 1 maart 2025 tot 2030 worden fossiel aangedreven logistieke voertuigen geleidelijk verboden. Vanaf 2030 zijn alleen voertuigen met aandrijving op waterstof of elektriciteit nog toegestaan. De elektrische energie voor zowel de gebouwen als de voertuigen moet worden aangeleverd via het elektriciteitsnet, lokale energieopslag en lokale opwekking zoals wind en zon. Wij stemmen de energievraag, energiebeschikbaarheid, laadvoorzieningen én de onderlinge samenwerking op elkaar af. Zo behouden bedrijven hun toekomstperspectief na 2030.

Governance-aanpak

Samenwerken aan oplossingen voor netcongestie leidt tot grotere afhankelijkheid en minder autonomie per individuele organisatie. Dit vraagt om een andere vorm van sturing op doelen en prestaties. Stantec helpt bedrijven inzicht te krijgen in de benodigde aanpassing van hun eigen managementpraktijken, uitgaande van doelen op netwerkniveau en het daarmee in lijn brengen van incentives. Door een verandering te maken in het managementdenken houden bedrijven voldoende ruimte om eigen keuzes te maken en duurzaam concurrerend te blijven.

We're better together

  • We horen graag van u

    We denken graag met u mee over oplossingen voor al uw actuele en toekomstige uitdagingen.

  • Bepaal zelf jouw carrière

    Word lid van ons internationale team en werk samen met onze gepassioneerde experts aan je eigen ambities, je carrière en de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap en leefomgeving.