Skip to main content
Start of main content

Kabelnoord kiest voor de Bodemrisicokaart

08/09/2016 DELFT, TSX NYSE:STN

Kabelnoord kiest voor de begeleiding van haar graafwerkzaamheden voor de Bodemrisicokaart. Kabelnoord bedient huishoudens in de gemeenten Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Kollumerland en Schiermonnikoog met diensten op het gebied van kabeltelevisie, digitale telefonie en internet. Het bedrijf is op dit moment druk bezig met het verglazen van haar netwerk, een project waarmee in 2020 ruim 28.000 adressen in Friesland aangesloten zullen zijn op het nieuwe glasvezelnetwerk van Kabelnoord.

De Bodemrisicokaart ondersteunt Kabelnoord in dit proces. De digitale kaart geeft al in een vroeg stadium inzicht in de bodemkwaliteit en duidelijkheid over eventuele kosten en vertragingen als gevolg van verontreinigingen. De kaart laat precies zien waar verontreinigingen zich bevinden, waarmee tijdig de benodigde maatregelen kunnen worden getroffen, zowel voor de veiligheid van de medewerkers en omgeving, als voor de planning. De kaart is gevuld met alle onderzoeksresultaten waar over de overheid beschikt én aanvullende onderzoeken die Stantec zo nodig voor Kabelnoord uitvoert.

Kabelnoord maakt gebruik van een bijzondere mogelijkheid van de Bodemrisicokaart: de kaart is direct geïntegreerd in de werksystemen van Kabelnoord. Rik de Visser, Business Line Manager Bodem: “Met de WMS-link is het mogelijk om de onderzoeksresultaten uit de Bodemrisicokaart direct over de werktekeningen in het GIS-systeem van Kabelnoord te leggen. Hiermee wordt het eenvoudig om –als het kan- verontreinigingen te mijden en –als het moet- planningen en budgetten aan te passen. Hiermee is de Bodemrisicokaart echt een toevoeging aan de manier van werken van Kabelnoord en wordt het hele proces direct enorm versneld. En dat past precies bij ons doel met de Bodemrisicokaart: sneller, slimmer en efficiënter.”

End of main content
To top