Skip to main content
Start of main content

Eerste VANG-Support project in Rotterdam

12/20/2017 DELFT, TSX, NYSE:STN

Als onderdeel van het programma VANG-Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) is recentelijk VANG-Support gelanceerd, waarmee gemeenten en afvalbedrijven kortlopend advies kunnen aanvragen door deskundigen. VANG-Support maakt het mogelijk voor hen om snel en eenvoudig hulp te krijgen bij het inrichten van processen of om projecten van de grond te krijgen, zonder omvangrijke procedures te hoeven doorlopen.

Als specialist in de ontwikkeling van beleid en het leveren van praktische ondersteuning, zit Stantec in deze groep en recentelijk is voor het eerste VANG-support project de gemeente Rotterdam ondersteund. De gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe grondstoffennota, waarvoor een breed scala aan maatregelen wordt onderzocht en doorgerekend. Via de VANG-Supportregeling vroeg Rotterdam hiervoor de ondersteuning van experts. Op basis van het opgestelde plan van aanpak heeft de gemeente Stantec geselecteerd om hen hierin te ondersteunen.

Marianne Zegwaard, Senior Consultant Waste & Resources: “We zijn er trots op dat we de eerste overeenkomst in het kader van VANG-Support voor gemeente Rotterdam mogen uitvoeren. Op basis van bestaande en beschikbare kennis beschrijven we kwalitatief en kwantitatief welke kosten en resultaten verschillende maatregelen in Rotterdam met zich meebrengen. Daarnaast geven we aan wat de implementatie van deze maatregelen zou betekenen, zowel op financieel als op organisatorisch gebied.”

Met de resultaten van het onderzoek is de gemeente in staat de onderzochte maatregelen in haar grondstoffennota te beschrijven en onderbouwen. De nieuwe grondstoffennota is de opvolger van de huidige beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013 – 2018.

End of main content
To top