Skip to main content
Start of main content

Stantec ondersteunt Eurofiber met de Bodemrisicokaart

12/04/2017 DELFT, TSX, NYSE:STN

Stantec en Eurofiber hebben een contract getekend voor ondersteuning bij het bepalen van de bodemkwaliteit en de te hanteren veiligheidsmaatregelen in de werkvoorbereiding.

De leverancier van hoogwaardige digitale infrastructuur en haar aannemers maken gebruik van de Bodemrisicokaart om snel de bodemkwaliteit in te kunnen zien. Hiermee versnelt het voorbereidingsproces nadrukkelijk en worden onnodige kosten voorkomen, bijvoorbeeld door bestaande bodemverontreinigingen te ontwijken bij het maken van de tracéplanning. Ook biedt het systeem de mogelijkheid om in geval van spoed – zoals bij kabelschade – direct, in het veld inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en snel de juiste maatregelen te treffen.

Arthur Coevert, Accountmanager bij Stantec: “We zijn trots dat Eurofiber de Bodemrisicokaart gebruikt om de doorlooptijden te verkorten en kosten zo veel mogelijk te verlagen. Met het door ontwikkelen van de kaart stellen we ons als doel om dat ook in de toekomst te blijven optimaliseren, onder meer dankzij slimme ICT-oplossingen.”

Arian de Korte, Director Infra Operator bij Eurofiber: “Leverbetrouwbaarheid is voor ons cruciaal en door middel van de samenwerking met Stantec hebben wij snel en betrouwbaar inzicht in de bodemkwaliteit waarmee we de kans op onverwachte vertraging minimaliseren. We zijn nu enkele maanden bezig en zien al een sterke verbetering in de doorlooptijd van onderzoek naar de bodemkwaliteit.”

End of main content
To top