Skip to main content
Start of main content

Congresbundel Dag van de Omgevingswet overhandigd aan Hans Oosters

12/20/2018 DELFT, TSX, NYSE:STN

Collega Jos Dolstra overhandigde deze week vanuit zijn rol als voorzitter van de VVM-sectie Milieurecht en Praktijk het eerste exemplaar van de congresbundel van de Dag van de Omgevingswet aan Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. ‘De praktijk aan zet bij megawet in wording’ blikt terug op de zevende editie van het evenement dat de VVM, netwerk van milieuprofessionals organiseerde in het provinciehuis van Utrecht.

Hans Oosters kijkt uit naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet: “De komende periode gaan waterschappen, gemeenten en provincies via pilots proefdraaien in de praktijk. Een dag als de Dag van de Omgevingswet biedt professionals de mogelijkheid de stand van zaken mee te krijgen en om ervaringen uit te wisselen. Door nu aan de slag te gaan met casussen uit de praktijk komen we weer een stap dichter bij het 2021, het jaar waarin de wet in werking treedt." 

Nu het voortraject van de Omgevingswet zijn einde nadert, komt de uitvoeringspraktijk meer aan zet. Dat bleek ook duidelijk in het programma van de Dag van de Omgevingswet waar onder meer projectleiders hun opgedane kennis en ervaring deelden met de ruim 300 deelnemers. Er staat nog veel te doen om vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk aan de hand van een vernieuwde werkwijze invulling te geven aan het omgevingsbeleid, maar de implementatie vordert gestaag, ziet ook Hans Oosters. “De grote lijn van de Dag van de Omgevingswet was ‘hard op weg naar de eindstreep’. Dat deze eindstreep steeds meer in zicht komt, is te zien aan alle informatie die al verzameld is en samengevoegd wordt.”

Bekijk de digitale versie van de Congresbundel hier

Een gedrukt exemplaar is tegen een vergoeding van € 12,50 (incl. verzendkosten) beschikbaar en is per mail bestellen: bureau@vvm.info o.v.v. ‘Omgevingswet’.

Hans Oosters (rechts op de foto).

End of main content
To top