Skip to main content
Start of main content

Rapport afvalreductie in personenvervoer

01/09/2018 DELFT, TSX, NYSE:STN

Thuis afval scheiden is voor veel mensen heel gewoon. Maar hoe doe je dat op kantoor of in de openbare ruimte? Dit is één van de vragen in het programma VANG Buitenshuis (VANG: Van Afval Naar Grondstof). Met VANG Buitenshuis streeft Rijkswaterstaat ernaar de hoeveelheid restafval vergelijkbaar met huishoudelijk afval, in de dienstensector te halveren van 2 Mton naar 1 Mton in 2022. Stantec levert hieraan een concrete bijdrage met een onderzoek naar afvalreductie in het personenvervoer.

In het onderzoek, opgemaakt op basis van gesprekken met 14 vervoersbedrijven, worden een aantal kansen én verbeterpunten voor de OV-sector benoemd om werk te maken van afvalpreventie en gescheiden inzameling. Vrijwel alle vervoersbedrijven hebben de motivatie en ambitie voor het verduurzamen van hun bedrijfsvoering. Maar velen zoeken nog naar hoe zij afvalreductie daarin een plek kunnen geven. Het rapport bevat ruim 30 handelingsperspectieven aan vervoersorganisaties om een volgende stap te zetten in de eigen organisatie, samen met ketenpartners of in de omgeving.

Laurens van Buuren, Senior Consultant Waste & Resources: “De sector heeft een enorm bereik onder consumenten maar is toch overzichtelijk door het beperkte aantal organisaties. Dat maakt de sector interessant als voortrekker in de transitie naar een circulaire economie. De sector werkt hard aan energiereductie en emissievrij vervoer. Het zou heel mooi zijn als een focus op grondstoffenefficiëntie dat spoor spoedig volgt. Daarbij is het van belang niet alleen de afvalbedrijven te betrekken in de plannen maar de gehele keten van actoren zoals inkoop, horeca en schoonmaakpartners.”

Bekijk het volledige rapport

End of main content
To top