Skip to main content
Start of main content

Veldwerk met de bakfiets in Utrecht

03/05/2019 DELFT, TSX, NYSE:STN

De gemeente Utrecht is een project begonnen om het beeld van bekende grondwaterverontreinigingen in de binnenstad te actualiseren, in dat kader voeren we bodemonderzoek uit op verschillende plaatsen in de stad, waarbij we als vervoersmiddel gebruikmaken van een bakfiets.

De uitvraag komt voort uit de raamovereenkomst tussen de gemeente Utrecht en Stantec, een samenwerking waarin nadrukkelijk aandacht is voor duurzaamheid binnen projecten. Binnen het project ‘grondwateronderzoek binnenstad Utrecht’ wordt bijgedragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen door de voorkeur te geven aan de fiets en het OV boven de normale veldwerkbus, waarmee voor dit project de CO2-emissies worden gehalveerd. Daarnaast werken vooral lokale medewerkers op het project, die volledig digitaal werken en in de stad de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Het niet hoeven reizen van en naar onze vestigingen in Delft en Arnhem zorgt ook voor een aanzienlijke besparing op de uitstoot.

De meest creatieve oplossing voor het project is de inzet van een bakfiets voor de bemonstering van meer dan 50 peilbuizen op verschillende locaties. Rom Brans, Projectmanager: “Een van de redenen dat Stantec is verkozen als raamcontractant is de creatieve manier waarop we duurzaamheid binnen projecten realiseren. Wanneer we de bus laten staan en een bakfiets gebruiken, levert dit niet alleen een extra CO2-reductie op, het zorgt er ook voor dat we het verkeer minimaal tot last zijn bij onderzoek op drukke en moeilijk bereikbare locaties. En het is een leuke en gezonde manier van werken voor onze collega’s.”

End of main content
To top