Skip to main content
Start of main content

Steun voor arbeidsveiligheid bij voedselbanken

11/04/2019 DELFT, TSX, NYSE:STN

Voedselbanken Nederland draait voor het overgrote deel op de inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers hebben, net als werknemers in loondienst, recht op veilige en gezonde werkomstandigheden. Om de organisaties te helpen met dit voor elkaar te krijgen, kunnen zij zich sinds eind 2017 aanmelden voor deelname aan het project Veilig Werkende Voedselbanken, waarin ze kosteloos worden ondersteund door deskundigen in arbeidsveiligheid bij het inventariseren van mogelijke arbeidsrisico’s, middels een risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E).

Stantec steunt dit initiatief. Collega Igor Schols heeft sinds het lanceren van het project een aantal voedselbanken in de regio Delft begeleid bij het opstellen van hun RI&E. Samen met de leiding van de vestigingen heeft Igor rondgangen gemaakt en onderzocht welke risico’s er zijn op de verschillende locaties. Op basis van die gesprekken en bezoeken heeft het QHSE-team adviesrapporten opgesteld met een overzicht van de zaken die al goed zijn georganiseerd en advies over mogelijkheden om de arbeidsveiligheid te verbeteren.

Igor Schols, Consultant Omgevingsadvies bij Stantec: “Het is mooi om te zien dat men onbewust al heel veel dingen goed doet met oog op de arbeidsomstandigheden. Door het enthousiasme van de vrijwilligers en preventiemedewerkers hebben we open en prettige gesprekken gevoerd, wat dit erg leuke projecten maken om uit te voeren.”

Bert Bos van Voedselbank Delft: “Wij hebben vanuit onze visie dat onze vrijwilligers op een verantwoorde en veilige manier moeten kunnen werken deelgenomen aan het project Veilig Werkende Voedselbanken. Uit de rapportage bleek dat we al veel zaken op orde hadden, maar dat er ook nog verbeteringen mogelijk waren. Met name op het gebied van persoonlijk beschermingsmiddelen (werkschoenen), het aantal BHV-ers, het hebben van een ontruimingsplan en ergonomie zijn de nodige stappen ondernomen om er voor te zorgen dat onze vrijwilligers nog beter beschermd zijn en veilig en gezond kunnen werken. Het project heeft daarmee opgeleverd wat wij ervan verwacht hadden.”

End of main content
To top