Skip to main content
Start of main content

WoW Portaal® en Stantec verbeteren Bodemtoets met nieuwe samenwerking

05/16/2019 DELFT, TSX, NYSE:STN

Het WoW Portaal® en Stantec zijn een samenwerking aangegaan. Het WoW Portaal® en Stantec bundelen de krachten door in de WoW Bodemtoets de informatie uit het platform van Stantec, de Bodemrisicokaart, inzichtelijk te maken voor de gebruikers. De Bodemtoets geeft daarmee aan aannemers en netbeheerders in nog meer detail antwoord op de vraag van wat de impact is van de bodemkwaliteit op (graaf)werkzaamheden, gekoppeld aan veiligheidsmaatregelen conform CROW400 richtlijnen.

De Bodemtoets is verbeterd

Zorgvuldig graven staat in Nederland hoog in het vaandel. Daarom is het voor alle grondroerders belangrijk dat zij toegang hebben tot de juiste bodeminformatie. De Bodemtoets bepaalt welke impact de bodemkwaliteit heeft op de risico's, doorlooptijd en kosten van het voorgenomen project en/of tracé. Daarbij wordt voldaan aan de geldende onderzoekplicht, gekoppeld aan de veiligheidsmaatregelen conform CROW400 richtlijnen. Het direct ontsluiten van deze belangrijke databronnen maakt het mogelijk om belemmerende factoren vooraf inzichtelijk te maken, waardoor het ontwerp- en beslissingsproces efficiënter kan worden afgehandeld.

Stantec en WoW Portaal: vanzelfsprekende partners

De door Stantec ontwikkelde Bodemrisicokaart levert jaarlijks voor bijna 100.000 graaflocaties bodemkwaliteitsinformatie waarmee verschillende kabel- en leidingbedrijven en een aantal aannemers dagelijks worden gesteund in de werkvoorbereiding. Het platform geeft daarbij in de meeste gevallen direct uitsluitsel over de te nemen maatregelen. Met als doel om de informatie op een zo efficiënt mogelijke manier beschikbaar te maken voor de eindgebruiker, zoekt Stantec de samenwerking met strategische partners wiens IT-systemen door netbeheerders en aannemers al worden gebruikt. Het WoW Portaal® is daar een zeer passend voorbeeld van. Met deze samenwerking verbeteren beide partijen de dienstverlening aan hun klanten.

Het WoW Portaal® voor alle grondroerders van Nederland

Het WoW Portaal is ontworpen om netbeheerders en aannemers te ondersteunen in het proces van vergunningverlening. Door alle informatie over processen, regels en procedures bij elkaar te brengen in één landelijk dekkend portaal, is het mogelijk om het proces te versimpelen, transparanter en efficiënter te maken en de samenwerking tussen alle partijen te verbeteren.

Meer informatie http://www.wowportaal.nl/bodemtoets

End of main content
To top