Skip to main content
Start of main content

Stantec opgenomen in Bloomberg’s Gender-Equality Index

01/24/2020 TORONTO, ON TSX, NYSE:STN

Stantec is opgenomen in Bloomberg’s 2020 Gender-Equality Index (GEI), een lijst van 325 internationale beursgenoteerde bedrijven die elk worden erkend om hun inzet voor het bevorderen van de gelijkheid van vrouwen op de werkplek en hun transparantie over gendergelijkheid.

"We zijn er trots op een van de bedrijven te zijn die actief bijdragen aan verandering, door te meten en transparant te zijn", zegt Carrie Sabin, Sustainability Director bij Stantec. "Gendergelijkheid is een belangrijk onderdeel van onze toewijding aan duurzaamheid, en we zijn blij om een van de eerste bedrijven in onze branche te zijn die op deze index wordt vermeld."

De bedrijven die zijn opgenomen in de GEI 2020 hebben allemaal hun geslachtsgerelateerde gegevens openbaar gemaakt bij Bloomberg. Bloomberg verzamelt gegevens over vijf belangrijke onderdelen: vrouwelijk leiderschap en talent, gelijke beloning, inclusieve cultuur, beleid voor seksuele intimidatie en ‘pro-vrouwenmerk’. Bedrijven die scoren boven een wereldwijd vastgestelde drempel worden opgenomen in de Gender-Equality Index.

Het percentage vrouwelijke werknemers van Stantec in alle rollen wereldwijd schommelde de afgelopen drie jaar rond de 34%, wat hoger is dan gemiddeld voor de sector. In Nederland is dat percentage stijgend en ligt op dit moment op ongeveer 30%.

Er zijn wereldwijd binnen Stantec 35 actieve ‘Women@Stantec’ focusgroepen. Nederland is daar één van. Women@Stantec is opgericht om gendergelijkheid en loopbaanontwikkeling binnen Stantec te bevorderen. Door het organiseren van initiatieven en strategieën zetten zij zich in voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Meer over de duurzaamheidsprestaties van Stantec zijn te lezen in Stantec's Corporate Sustainability Report 2018.

 

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top