Skip to main content
Start of main content

Studenten HAS Hogeschool pitchen communicatieplannen voor Wijken van de Toekomst

06/14/2021 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

Wijken van de Toekomst creëren we samen. Daarom hebben we contact met diverse kennisinstellingen, waaronder de HAS hogeschool. Voor de opleiding Management van de Leefomgeving, waren tweedejaarsstudenten op zoek naar casussen waar zij een communicatieplan voor op mochten stellen. Daar leent het concept van Wijken van de Toekomst zich goed voor: bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden bepalen voor een groot gedeelte samen de toekomstbestendigheid van een woonwijk, waarmee communicatie een belangrijke rol speelt in het proces. 

Voor de studieopdracht zijn de studenten aan de slag gegaan met concrete casussen vanuit Wijken van de Toekomst. De hoofdvraag: Hoe betrekken we stakeholders in het Wijken van de Toekomst traject om te komen tot drie zaken: een Transitievisie Warmte en een Omgevingsvisie, een inspiratieboek met maatregelen en de toepassing ervan in concrete projecten in de wijk (zoals een rioolvervangingsproject), en een meer toekomstbestendig beheer(plan) van de openbare ruimte. 

Als doelstellingen voor de communicatieplannen kregen de studenten mee dat de focus moest liggen op het verzamelen van waardevolle inzichten van stakeholders en het creëren van draagvlak en bewustwording. Daarnaast moesten de plannen bewoners stimuleren om ook zelf te werken aan een toekomstbestendige woonwijk. 

De studieopdracht eindigde met een pitch door de studenten aan Wijken van de Toekomst, waarin zij hun communicatieplannen presenteerden. Kevin Jansen, projectmanager Wijken van de Toekomst bij AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, was onder de indruk: ”We hebben voorafgaand aan het project met de studenten samen in detail naar het concept Wijken van de Toekomst gekeken en uitleg gegeven over de aanpak en achtergrond. Daar hebben ze echt wat mee gedaan, de studenten hebben de opgaven en ook de samenstelling van de wijken goed geanalyseerd. De bevolkingsopbouw bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de strategie om bewoners te betrekken. Op basis hiervan hebben ze stuk voor stuk creatieve ideeën bedacht om de bewoners en andere stakeholders te betrekken in het traject van Wijken van de Toekomst. Het was een mooie samenwerking, we hebben de studenten met concrete praktijkcasussen kunnen laten oefenen, en Wijken van de Toekomst heeft er een aantal nieuwe, creatieve ideeën bij om toe te passen in toekomstige participatietrajecten.”

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top