Skip to main content
Start of main content

Complete steun aan nieuwbouwplan “Gruythof” in Terheijden

06/11/2021 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

In Terheijden, op een voormalige locatie van SOVAK, een organisatie die steun biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, is ontwikkelaar De Bunte Vastgoed Zuid samen met de gemeente Drimmelen aan het werk om de bestaande bebouwing te vervangen door 15 energieneutrale nieuwbouwwoningen.

AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, verzorgt voor project Gruythof het volledige voorontwerp, het definitieve ontwerp en het besteksontwerp van de inrichting van het openbare gebied. Daarnaast stelt het team het aanbestedingscontract (RAW-bestek) op, inclusief de terrein-inmetingen, benodigde bodemonderzoeken, VKG-splitsingen en het bemalingsadvies.

Het doel van het ontwikkelproject is om zo veel mogelijk groen in het gebied te behouden. Dat betekent dat AGEL adviseurs in de voorbereiding, in goed overleg met de gemeente en de ontwikkelaar, aan het werk is gegaan om binnen de gestelde kaders van het project een ontwerp te leveren dat zowel technisch haalbaar als uitvoerbaar is.

Inmiddels zijn alle woningen verkocht. Na de sloop van het SOVAK-gebouw start na de bouwvak deze zomer het bouwrijp maken van de locatie.

Media Contact
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top