Skip to main content
Start of main content

Ontwikkeling glastuinbouwbedrijf Nieuwaal

03/26/2021 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

De Bommelerwaard is één van de gebieden in Nederland waar de glastuinbouwsector mogelijkheden heeft tot ontwikkeling, innovatie en groei. Glastuinbouwonderneming Linflowers exploiteert in de Bommelerwaard drie chrsyantenkwekerijen en is daarmee een serieuze spelen op die markt. In Nieuwaal investeert Linflowers in 2021 in een nieuwe hightech kwekerij. Op een locatie met een oppervlakte van 11,5 hectare wordt een compleet nieuwe vestiging gebouwd.

AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, begeleidt Linflowers van begin tot eind in het proces van deze nieuwbouw. Het perceel is door AGEL’s landmeters ingemeten. Op basis van deze meetdata is vervolgens de inrichting van het perceel in samenspraak met Linflowers bepaald en op tekening verwerkt. AGEL adviseurs heeft de coördinatie en uitvoering van de benodigde omgevingsonderzoeken verzorgd, waarna het plan tot wijziging van het Provinciale Inpassingsplan is opgesteld en in procedure gebracht.  In de zomer van 2020 is het plan vastgesteld, en inmiddels is het ook inwerking getreden.

Ook bij de vervolgtrajecten speelt het team een rol. Alle noodzakelijke vergunningen worden gecoördineerd en aangevraagd. De omgevingsvergunning voor de tuinbouwkas met een oppervlakte van meer dan 7 hectare is inmiddels verleend en de aanvragen voor de overige gebouwen en voorzieningen zijn ingediend. Medio september 2021 zal de bouw volgens de planning zijn afgerond.

Neem voor meer informatie over de manieren waarop AGEL adviseurs en Stantec kunnen helpen bij uw plannen of vergunningstrajecten, contact op met Ton-Ewout van Dalen van AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec via tevdalen@ageladviseurs.nl of 0162-456481.

Media Contact
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top