Skip to main content
Start of main content

Veldwerkteam uitgebreid met handheld XRF

09/28/2021 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

Het team van veldwerkers van AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, heeft het dienstenaanbod uitgebreid met een draagbare röntgenfluorescentiespectrometer.

Röntgenfluorescentie is een snelle en betrouwbare methode voor het bepalen van het totaalgehalte van diverse metaalelementen, zoals lood, zink, en koper, door het bodemmonster te “bestralen” met primaire röntgenstraling. Met een draagbare spectrometer, een ‘handheld x-ray fluoresence’ of HXRF, kan dat in het veld worden gedaan. In de afgelopen jaren is in diverse onderzoeken aangetoond dat metaalgehaltes in de bodem nauwkeurig, reproduceerbaar en dus betrouwbaar gemeten kunnen worden met HXRF spectrometers. Na een periode waarin bij bodemonderzoek en saneringen in de Kempen de inzet van XRF erkend en geprotocolleerd was, is de meerwaarde van de HXRF voor kwalitatief goed bodemonderzoek en kundig begeleiden van saneringen bevestigd.

Sinds 2020 is een vergunning voor het bezit van een handheld XRF verplicht op grond van de Kernenergiewet. Naast deze vergunning, heeft AGEL adviseurs een toezichthoudend medewerker stralingsbescherming industriële radiografie (TMS-IR) voor het toezicht op het gebruik en de verplichte registratie van gebruikers. Met de aanschaf van een eigen HRXF spectrometer is het mogelijk om metingen te doen in het veld, waarmee saneringsprojecten zowel effectiever als sneller worden uitgevoerd.

“Ons veldwerkteam heeft ruim 12 jaar ervaring met de inzet van röntgenfluorescentie. Bij projecten met metalenverontreinigingen in onder andere Tilburg, Oosterhout, Waalwijk, Dongen, Drunen, en Werkendam, hebben we – mede dankzij de inzet van de HXRF – succesvol bodemsaneringen en zelfs waterbodemonderzoek begeleid,” vertelt Carlo van den Broek, clustercoördinator Milieu bij AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec.

Media Contact
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top