Skip to main content
Start of main content

Het succes van GIS bij keuze afvalinzameling

OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

Een groot deel van ons huishoudelijk afval bestaat uit materiaal dat we kunnen hergebruiken. Helaas belandt veel afval nog in de restafval-kliko. Reden genoeg om afval apart in te zamelen. Gemeente Soest heeft haar inwoners betrokken om inzicht te krijgen in de voorkeuren rond de manier van afvalinzameling. In opdracht van de gemeente heeft AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec, hiervoor GIS-tools ingezet.

Extra kliko?
Sinds 2018 hebben een groot deel van de inwoners van Soest en Soesterberg vier kliko’s aan huis voor gft, papier en PMD (plastic verpakkingsafval, metaal (blik) en drankenkartons) en restafval. Deze manier van afval scheiden levert veel nuttige grondstoffen op die hergebruikt kunnen worden. Gemeente Soest streeft ernaar om zoveel mogelijk afval te scheiden en voert het Omgekeerd Inzamelen in.

Huishoudens met kleine percelen mochten hun voorkeur uitspreken over de wijze van het inzamelen van restafval: het behouden van de kliko voor restafval of het restafval wegbrengen naar een ondergrondse restafvalcontainer. De gemeente Soest heeft voor deze aanpak gekozen om haar inwoners optimaal te faciliteren.

Locatiegebonden informatie verzamelen
In 2016 was AGEL adviseurs het eerste adviesbureau in Nederland dat in de volle breedte van haar projecten GIS-tools inzette als middel om de burger of andere belanghebbenden te betrekken bij de beslissingen over de fysieke leefomgeving. In opdracht van gemeente Soest is voor dit project de participatietool Maptionnaire ingezet voor de keuzes rond afvalinzameling. Stan Spapens, Projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling bij AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec: “Huishoudens konden niet alleen hun voorkeur over de wijze van het inzamelen van restafval uitspreken, maar ook over de locatie van de ondergrondse container. De locaties van de ondergrondse containers werden daarbij getoond op een kaart. Hiermee werd voor elke locatie informatie verkregen waarmee het mogelijk is om snel en efficiënt te inventariseren voor welke ondergrondse restafvalcontainers het draagvlak groot genoeg is om er daadwerkelijk een te plaatsen. Voor de buurten waar dat niet zo is, gaat de gemeente in overleg met de huishoudens op zoek naar een passende oplossing.”

De voordelen van GIS-tools
De inzet van kaarten maakt het mogelijk om locatiegebonden informatie duidelijk en efficiënt te communiceren met burgers en andere belanghebbenden. Stan Spapens: “Een kaart zegt immers in deze echt meer dan duizend woorden. Onze data-specialisten en omgevingsmanagers hebben ervaring met het opstellen van een korte, efficiënte enquêtes en het verwerken van de resultaten. Die geven in één oogopslag inzicht in de resultaten.”

Media Contact
Jorg Kemper
Communications Manager
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top