Skip to main content
Start of main content

Webinar: Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving

03/23/2021 OOSTERHOUT, TSX, NYSE:STN

De energietransitie, het veranderende klimaat en uitputting van onze grondstoffen; wat betekent dit voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving? 

U bent van harte uitgenodigd voor de webinar “Integraal naar een toekomstbestendige leefomgeving”, waar we u in anderhalf uur bijpraten over de toegevoegde waarde van een integrale benadering voor de grote maatschappelijke opgaven die spelen in elke gemeente in Nederland.

Datum:   15 april 2021
Tijd:         10.00 – 11.30

Met perspectieven van gemeente, adviesbureau en onderzoeksinstituut, duiken we samen de diepte in en geven u een aantal handvatten om zelf aan de slag te gaan om meer integraal tot (beleids)keuzes voor uw fysieke leefomgeving te komen.

Sprekers

Stan Spapens Projectmanager, AGEL adviseurs, nu onderdeel van Stantec

We zijn ons steeds bewuster van de kwaliteit van onze leefomgeving. Er is meer aandacht voor verduurzaming, gezondheid, het klimaatadaptief inrichten van onze woonomgeving en het hergebruiken van onze grondstoffen. Deze doelstellingen worden ook steeds vaker vastgelegd in beleid en internationale afspraken, zoals de Sustainable Development Goals (SDG’s), het klimaatakkoord en de Omgevingswet. Om onze doelstellingen te halen is een integrale benadering hard nodig. De ruimte in Nederland is schaars en het behalen van al onze doelstellingen is alleen mogelijk als we de ruimte slimmer benutten. Dit is het moment om verschil te maken door te kiezen voor een integrale benadering.

Katrin Schellekens Strategisch adviseur gemeente Waalre

De opgaven op het gebied van klimaat, energie en duurzaamheid is veelomvattend: inrichting openbare ruimte op wateroverlast en hitte, energiezuinige of -neutrale woningbouw, elektrisch vervoer, verdwijnen van flora en fauna, duurzame energie, plastic terugdringen en ga zo maar door. Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer. En we vliegen alles sectoraal aan. Hoe maak je er een integrale aanpak van? Voor gemeenten staat het geluk en welbevinden van zijn inwoners voorop. Met de aanpak van Wijken van de Toekomst geef je je inwoners kans hun steentje naar vermogen bij te dragen, doe je het samen met een duurzamere leefomgeving als resultaat!

Susanne Agterbosch Plaatsvervangend directeur, Het PON & Telos

De warmtetransitie is veel meer dan alleen een technische onderneming: de warmtetransitie grijpt in tot ver achter de voordeur en heeft voor zowel woningeigenaren als huurders nogal wat praktische en financiële gevolgen. Susanne Agterbosch van Het PON & Telos laat zien hoe zij voor verschillende overheden de haalbaarheid en betaalbaarheid tot op het niveau van individuele buurten in beeld hebben gebracht.

Judith Beltman Senior Adviseur Waste & Resources, Stantec

Het eens zo duidelijk afgebakende taakveld van gemeentelijk afvalbeleid heeft zich anno 2021 ontwikkeld tot een breed en dynamisch vakgebied, met als stip op de horizon de transitie naar een circulaire economie. Die transitie vraagt om een integrale aanpak, daarover is iedereen het wel eens. Maar welke concrete stappen kun je nú al – samen met inwoners - zetten richting een schone én circulaire leefomgeving?

Vragen & contact
Voor vragen over de webinar of als u in contact wilt komen met een van de sprekers, stuur dan een bericht naar nederland@stantec.com. 

End of main content
To top