Skip to main content
Start of main content

CO2-Prestatieladder: Op weg naar trede vijf

12/23/2022 DELFT, TSX, NYSE:STN

Wereldwijd behoort Stantec tot de top 100 meest duurzame bedrijven ter wereld. Op corporate niveau doet Stantec veel op het terrein van Environment, Social en Government (ESG) met diverse commissies en actieprogramma’s. Vanuit Nederland dragen wij al jaren bovengemiddeld bij aan deze koers en rapportages van de wereldwijde organisatie.

Om die duurzaamheidsambities kracht bij te zetten, zet Stantec in op een certificering voor trede 5 van de CO2-Prestatieladder. Stantec gebruikt de CO2-Prestatieladder als instrument voor inzicht, monitoring en sturing om grip te hebben en houden op onze uitstoot.

De vereisten om het certificaat te behalen op dit niveau zijn onder andere dat het bedrijf concrete ambities heeft om tot energiereductie te komen, met kwantitatieve reductiedoelstellingen. Het traject voor certificering begon met het inzichtelijk maken van onze CO2-footprint in 2021, het peiljaar waar wij onze route naar CO2-neutraliteit mee starten. De op dit moment nog noodzakelijke uitstoot compenseren we in samenwerking met de Climate Neutral Group. 

Lees hier meer over de CO2-emissierapportages 2021. 


Mediacontact
Jorg Kemper
Communications Manager, Stantec
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top