Skip to main content
Start of main content

Eerste aanplant openbaar groen op Business Centre Treeport

03/16/2022 DELFT, TSX, NYSE:STN

De Nationale Viering Boomfeestdag in Zundert is door de coronapandemie verplaatst van 16 maart naar 16 november 2022. Toch starten 121 leerlingen van de Jozefschool uit Wernhout, St. Antoniusschool uit Klein-Zundert en Sint Bavo uit Rijsbergen, op 16 maart met de aanplant van de zaadgaard op Business Centre Treeport op Hazeldonk. Op 16 november zullen de leerlingen deze klus, tijdens de Nationale Viering Boomfeestdag, samen met kinderen van andere scholen uit de gemeente Zundert en stad Hoogstraten afronden.

De kinderschoppen die op 16 maart worden gebruikt zijn geschonken door Treeport. En Business Centre Treeport heeft 2.750 boompjes in 20 soorten, zoals onder andere Acer campestre (Spaanse aak), Cornus sanguinea (Rode kornoelje), Prunus padus (Gewone vogelkers), Rhamnus cathartica (Wegedoorn) en Rosa canina (Hondsroos) geschonken.

Over Business Centre Treeport
Onder regie van Treeport BCT Partners BV wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het businesscentre. Het Stantec-team uit Oosterhout treedt op als procesmanager. De specialisten verbinden partijen en zorgen voor nieuwe samenwerkingsvormen. Leerlingen uit de omgeving Zundert boompjes laten planten, past bij de ambities van het businesscentre: de jeugd enthousiast maken voor het groene vak en de duurzame inzet van middelen en mensen om zo een belangrijke impuls te leveren aan een bloeiende sector. 

Meer informatie over Business Centre Treeport is hier te vinden. 


Mediacontact
Jorg Kemper
Communications Manager, Stantec
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top