Skip to main content
Start of main content

Circulaire ambachtscentra speerpunt in het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030

02/09/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Een circulair ambachtscentrum (CA) biedt gemeenten een unieke kans om praktisch en zichtbaar invulling te geven aan de circulaire economie. Hergebruik van producten en materialen, werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, educatie en bewustwording komen allemaal samen in een circulair ambachtscentrum. Het recent gepubliceerde Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 erkent het belang van circulaire ambachtscentra. Doel is om in 2030 een landelijk dekkend CA-netwerk te realiseren.

Als het gaat om de realisatie van circulaire ambachtscentra, zijn gemeenten en regio’s aan zet. Vanuit het Nationaal Programma Circulaire Economie is daarvoor ook de komende jaren financiële ondersteuning beschikbaar. Hoewel er landelijk inmiddels de nodige ervaring met ambachtscentra is opgedaan, bestaat er geen kant-en-klare blauwdruk voor het opstarten ervan. Een geslaagd project vereist maatwerk én commitment van een stevig consortium van samenwerkingspartners. De combinatie van gezamenlijke visie- en strategievorming met het uitvoeren van praktische pilotprojecten is daarbij een belangrijke succesfactor.  

Ervaring bij diverse gemeenten
Stantec heeft uitgebreide ervaring met procesbegeleiding bij en advisering over circulaire ambachtscentra. Zo zijn we onder meer betrokken bij projecten in Hoeksche Waard, Nissewaard, Zuidplas, Krimpenerwaard, Etten-Leur, Lansingerland, Tilburg en Delft. In onze aanpak combineren we creatieve experimenten altijd met strategische visievorming en een gedegen stakeholderanalyse. Want juist in de combinatie van strategie en praktijk ligt de sleutel naar een succesvol ambachtscentrum op de lange termijn.

Van workshop tot strategische visievorming
Stantec biedt uiteenlopende ondersteuningsmogelijkheden bij de realisatie van een ambachtscentrum. Om gemeenten op weg te helpen met de complexe eerste stappen, ontwikkelden we een laagdrempelige workshop om de eerste ruwe contouren van een ambachtscentrum te verkennen. Spelsimulaties doen het daarbij goed als inspirerende en energieke werkvorm om partijen bij elkaar te brengen. Maar ook voor een onafhankelijk stakeholderonderzoek, strategische visievorming of het begeleiden van pilots kunt u bij ons terecht. In de uitvoeringsfase adviseren we u graag bij het ontwikkelen van een fysieke locatie voor een ambachtscentrum: van een eerste schets tot het begeleiden van de bouw kunt u bij ons terecht.

Adviseurs van Stantec denken graag vrijblijvend met u mee over de kansen voor een circulair ambachtscentrum in uw gemeente. Neem contact op met Judith Beltman.


Mediacontact   
                         
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top