Skip to main content
Start of main content

CO2-Prestatieladder: Stantec bereikt trede vijf

01/16/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Stantec heeft het traject naar trede 5 van de CO2-Prestatieladder succesvol afgerond. De certificering bevestigt de duurzaamheidsambities van het bedrijf en de intenties om niet alleen de eigen footprint terug te brengen, maar ook binnen de keten samen te met andere partijen actief te zoeken naar manieren om duurzamer te opereren. 

Binnen de wereldwijde organisatie is Stantec continu bezig met duurzaamheid. In alle projecten die we doen ligt nu al een duidelijke focus op het leveren van bijdragen aan de VN's Duurzaamheidsdoelen (SDG's) en wereldwijd wordt gewerkt aan het terugbrengen van de operationele uitstoot naar netto nul. 

Igor Schols, HSSE Manager Continental Europe, is trots op de mijlpaal: "Het behalen van trede 5 is een prachtige bevestiging van onze ambities. Als organisatie zijn we in Nederland al jaren stappen aan het zetten om te verduurzamen. Dat gaat van klein, zoals het elektrificeren van ons wagenpark, tot groot: onze reductiedoelstellingen waren ambitieus, maar realistisch, en door inzet van collega's binnen de hele organisatie liggen de doelen ook echt binnen bereik. Trede 5 is een mooie stap voor ons, we blijven de focus behouden."

Lees hier meer over de inspanningen die we doen als organisatie. 


Mediacontact
Jorg Kemper
Communications Manager, Stantec
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top