Skip to main content
Start of main content

Rapport voor het COB: ‘Ondergrondse Infra en de Omgevingswet’

02/09/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

In 2022 heeft Stantec in opdracht van het Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB) de projectleiding verzorgd voor het project Ondergrondse infra en Omgevingswet, waarin onderzoek werd gedaan naar de effectiviteit van instrumenten die binnen de Omgevingswet ingezet kunnen worden door gemeenten. 

Dat heeft geresulteerd in handvatten voor gemeenten bij de sturing op de ondergrondse infrastructuur onder de Omgevingswet. In het rapport, dat tot stand is gekomen in samenwerking met het netwerk dat via interviews en werksessies heeft bijgedragen aan de inhoud, wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden die gemeenten hebben om te sturen op de openbare ruimte. Daarbij wordt de link gelegd met de komende Omgevingswet: welke instrumenten die biedt voor gemeenten en hoe deze kunnen worden ingezet om grip te krijgen op ondergrondse infra in de openbare ruimte. 

Het complete rapport is beschikbaar op de website van het COB

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top