Skip to main content
Start of main content

Stantec helpt voedselbank Montfoort met arbeidsveiligheid

10/01/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Werkend Nederland heeft recht op veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Dit geldt ook voor de vrijwilligers die voor voedselbanken in het hele land werkzaamheden uitvoeren. Sinds 2017 bestaat het project Veilig Werkende Voedselbanken, dat voedselbanken helpt met het inventariseren van mogelijke arbeidsrisico’s middels een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E).

Stantec is sinds de lancering van dit initiatief betrokken en heeft in de afgelopen jaren verschillende voedselbanken begeleid met het opstellen van een RI&E. De onderzoeken die het team uitvoerde bij voedselbanken in de regio Rotterdam werpen tot op heden hun vruchten af. Het waren die positieve ervaringen in Rotterdam die de aanleiding gaven voor de voedselbank in Montfoort om zich dit jaar tot Stantec te wenden met het verzoek ook hen te begeleiden bij de inventarisatie van mogelijke arbeidsrisico’s.

Leo Hammendorp van Voedselbank Montfoort: “Het is voor ons van groot belang dat we het werk en de manier waarop we werken, op een zo veilig mogelijke manier doen. Onze vrijwilligers zijn van onschatbare waarde en we doen er alles aan om een veilige werkplek voor iedereen aan te bieden. Uit de ervaringen van de voedselbanken in de regio, weten we dat het erg belangrijk is om geregeld stil te staan bij veiligheid. En om daarvoor hulp te krijgen van een professionele organisatie is voor ons erg waardevol.”

Duco van Dalen, Consultant Arbeidsveiligheid & HSSE bij Stantec, voerde de inventarisatie uit: “De vestiging van de voedselbank in Montfoort is niet erg groot, maar het onderzoek dat we samen hebben gedaan leverde enkele belangrijke verbeterpunten op. Door met een frisse blik te inventariseren en gezamenlijk stil te staan bij veiligheid, zijn diverse preventieve maatregelen getroffen, waarmee de arbeidsrisico’s naar een minimum zijn beperkt. Het is geweldig om op deze manier iets te kunnen doen voor een organisatie die zoveel doet voor de mensen die het echt kunnen gebruiken.”                

Mediacontact
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top