Skip to main content
Start of main content

Stantec onderzoekt onderbelichte oplossingen voor de druk op het elektriciteitsnet

08/24/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

De energietransitie is in volle gang. En momenteel gaat de verduurzaming van de energievoorziening sneller dan het elektriciteitssysteem kan bijhouden. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Tegelijkertijd wordt gezocht naar mogelijkheden om het bestaande net beter te benutten.

In opdracht van de programma’s Systeemintegratie en Digitalisering van Topsector Energie en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft Stantec een verkenning gedaan naar onderbelichte oplossingen voor het beter benutten van het elektriciteitsnet. Michel Emde, programmamanager Systeemintegratie bij Topsector Energie: “Naast de enorme aandacht voor oplossingen voor grid-congestie die snel uitgerold kunnen worden in het huidige elektriciteitssysteem is het goed om af en toe stil te staan en te reflecteren over mogelijkheden buiten het gebruikelijke en na te denken over de middellange termijn. In de enorme opgave die voor ons ligt moeten we op zoek naar alle oplossingen die kunnen helpen. Met dit rapport bieden we het bredere werkveld een overzicht van potentiële mogelijkheden waaraan alle spelers rond ons elektriciteitsnet een bijdrage kunnen leveren. Ter inspiratie, om het gesprek te bemoedigen, om samen verder te komen.”

De verkenning is een combinatie van een uitgebreide bureaustudie en een serie interviews met een brede groep experts uit de sector, waarin hen werd gevraagd naar oplossingen waar zij in geloven, die desalniettemin weinig aandacht krijgen. Die inventarisatie is aangevuld met een aantal out-of-the-box-oplossingen die voortkwamen uit een workshop waarin energietransitiespecialisten werden uitgedaagd om hun creativiteit de vrije loop te laten. Uiteindelijk zijn na selectie twaalf van de meer dan 100 mogelijke oplossingen uitgewerkt en opgenomen in het vandaag gepubliceerde rapport ‘Stroomversnelling’.

Roel Teeuwen, Business Line Manager Energietransitie bij Stantec, is trots op het team: “Stantec wil de energietransitie versnellen. We helpen netbeheerders, bedrijven en overheden om sneller tot realisatie van hun initiatieven en opgaven te komen. Daarbij ontwikkelen we graag nieuwe werkwijzen. Als dwarsdenkers is dit onderzoek ons op het lijf geschreven. Het is inspirerend om in de volledige breedte te kijken naar de mogelijkheden, en op zoek te gaan naar onconventionele oplossingen.”

Het complete onderzoeksrapport is beschikbaar op de website van Topsector Energie. Projectleider Hanna van Sambeek ging samen met Michel Emde van Topsector Energie in gesprek met Energeia over het onderzoek.  

 

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

Stroomversnelling
Een verkenning naar onderbelichte oplossingen voor het beter benutten van het elektriciteitsnet

End of main content
To top