Skip to main content
Start of main content

Stantec ondersteunt Stedin, Dunea, Oasen en Vitens met bodemonderzoek bij graafwerkzaamheden

03/27/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Stantec heeft een raamovereenkomst voor een periode van drie jaar afgesloten met regionale netbeheerder Stedin en drinkwaterbedrijven Dunea, Oasen en Vitens voor het uitvoeren van bodemonderzoek bij graafwerkzaamheden. Voor de energietransitie en de vervanging van verouderde leidingen voeren Stedin en de drinkwaterbedrijven de komende jaren noodzakelijkerwijs steeds meer graafwerkzaamheden uit. Dit doen zij op een verantwoorde manier met meer advies over bodemkwaliteit en veiligheid.

Als onderdeel van het project gaat Stantec de komende drie jaar alle benodigde informatie aanleveren over locaties in de werkgebieden van de vier partijen. Daarmee wordt vastgesteld welke maatregelen moeten worden genomen om veilig te kunnen graven en verspreiding van verontreiniging te voorkomen. Stantec gebruikt hiervoor een combinatie van openbare bronnen, data van de opdrachtgevers en waar nodig onderzoek op locatie.

Arthur Coevert, Accountmanager bij Stantec: “We blijven werkprocessen verbeteren door bijvoorbeeld onze bodeminformatie in alle projectfases beschikbaar te stellen. Samen met de vier partijen gaan we verkennen hoe bodeminformatie helpt bij het bepalen van het optimale traject, waardoor kosten afnemen en uitvoeringssnelheid toeneemt. Zo doen we er alles aan om zowel de energietransitie als de vervangingsopgave te realiseren.”

Wouter Hoogenraad, Business Line Manager Ondergrondse Infrastructuur bij Stantec is trots op de samenwerking: “Voor Stantec staat het veilig en verantwoord uitvoeren van graafwerkzaamheden voorop, ongeacht het werkvolume dat op ons afkomt. We kijken ernaar uit om samen met Stedin, Dunea, Oasen en Vitens een succes te maken van de samenwerking en met elkaar de maatschappelijke opgaves versneld waar te kunnen maken. Dat is mogelijk door onze efficiënte werkwijze, optimale werkprocessen en de slimme toepassing van bestaande data.”

Over Stantec

Met veertig jaar ervaring in Nederland is Stantec een van de vooroplopende specialisten op het gebied van bodemonderzoek. Al jaren ondersteunt het ingenieurs- en adviesbureau organisaties die werken met en in de grond bij de voorbereiding van graafwerkzaamheden. Het doel: zo doeltreffend mogelijk te werk gaan. In de afgelopen tien jaar heeft Stantec een enorme efficiëntieslag gemaakt door werkprocessen te optimaliseren en beter gebruik te maken van bestaande data. Daardoor is de doorlooptijd van bodemonderzoeken verlaagd van gemiddeld 21 naar 2 dagen en is tijdrovend en kostbaar fysiek onderzoek steeds minder vaak nodig. Uiteraard zonder daarbij concessies te doen aan de veiligheid van betrokkenen en bescherming van de omgeving. De verwachting is dat Stantec dit jaar ruim meer dan honderdduizend locaties verwerkt.

Over Stedin, Dunea, Oasen en Vitens

Stedin, Dunea, Oasen en Vitens werken nauw samen bij het aanleggen en vervangen van elektriciteitskabels en gas- en drinkwaterleidingen. Door de aanleg en het onderhoud van de netwerken in de verzorgingsgebieden van de bedrijven gezamenlijk uit te voeren, wordt de overlast voor de omgeving beperkt en worden de werkprocessen van de bedrijven en hun ondersteunende aannemers efficiënter.

Stedin vindt het haar verantwoordelijkheid om te zorgen dat al haar 2,3 miljoen klanten kunnen beschikken over duurzame energie om te leven, werken en ondernemen. De regionale netbeheerder verduurzaamt het energiesysteem verder en houdt het onverminderd robuust en betaalbaar. Stedin is actief in de provincies Utrecht en Zeeland en het grootste deel van Zuid-Holland.

De andere partijen zijn drinkwaterbedrijven. Oasen levert drinkwater aan voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oostelijk deel van de provincie Zuid-Holland. Dunea levert aan 1,3 miljoen klanten in het westelijk deel van Zuid-Holland. Evides doet hetzelfde voor 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in het zuidwesten van Zuid-Holland, de provincie Zeeland en het zuidwesten van Noord-Brabant. En Vitens levert water aan ongeveer 2,8 miljoen aansluitingen in Friesland, Gelderland, Overijssel, Utrecht, Flevoland, vier van de vijf Waddeneilanden (Terschelling, Vlieland, Schiermonnikoog en Ameland), de gemeenten Hilversum, Meppel, Westerveld en Wijdemeren en aan een tiental aansluitingen in het grensgebied in Duitsland.


Mediacontact
Jorg Kemper
Communications Manager, Stantec
Ph: +31 (0)15 751 1600
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top