Skip to main content
Start of main content

Steun bij het formuleren van een aanvraag voor subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten

02/01/2023 DELFT, TSX, NYSE:STN

Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) wordt op 23 maart 2023 een nieuwe subsidieregeling Circulaire Ketenprojecten geopend. Er is een totaal subsidiebedrag van € 4 miljoen beschikbaar voor (mkb-)ondernemers die in samenwerkingsverband een product-of materiaalketen circulair maken. Om ondernemers te stimuleren circulaire ketens op te zetten kunnen voor zij 50% van de kosten subsidie krijgen, met een maximum van € 20.000 per ondernemer. 

Adviseurs van Stantec denken graag vrijblijvend met u mee over het formuleren van de subsidieaanvraag en/of het vinden van de juiste ketenpartners. Stantec heeft uitgebreide ervaring met procesbegeleiding op het vlak van Afval & Grondstoffen. Zo zijn we betrokken bij de procesbegeleiding bij circulaire ambachtscentra in verschillende gemeentes. Ook geven we advies over circulaire bedrijfsvoering en Material Flow Management waarbij duurzame keuzes en de R-ladder centraal staan. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we u kosteloos ondersteunen bij het schrijven van de subsidieaanvraag.
 

Mediacontact                            
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

End of main content
To top