Skip to main content
Start of main content

Terugblik bijeenkomst ‘Van boomkweek naar toekomstbestendig bedrijventerrein’

02/02/2024 DELFT, TSX, NYSE:STN

Op dinsdag 16 januari 2024 organiseerden de Rabobank en Business Centre Treeport (BCT) een bijeenkomst op het bedrijventerrein BCT voor managers en voortrekkers van bedrijventerreinen in West-Brabant en Zeeland. Remco van Dessel, Business Development Manager bij Stantec, vertelde tijdens de bijeenkomst over de aanpak van het verduurzamen van BCT en welke rol Stantec hierin speelt.

Bij het verduurzamen van een bedrijventerrein kan op verschillende fronten winst worden behaald. Door een combinatie van diensten, kunnen Stantec’s specialisten ondersteunen op allerlei manieren. De meest in het oog springende is op het gebied van energie, waar de problematiek rond netcongestie een grote uitdaging is en blijft voor het bedrijfsleven. Onze specialisten hebben ervaring in het hele land met het leveren van praktische steun en oplossingen. Op bedrijventerreinen spelen zaken als water, geohydrologie, landschappelijke inpassing, en de plek en rol van groen een steeds grotere rol voor de leefbaarheid en het opwekken van energie. En daarnaast is mobiliteit en infrastructuur voor elektrisch vervoer, zowel groot als normaal, een alsmaar groeiende uitdaging. Met al deze onderwerpen heeft Stantec veel ervaring. Zowel in het maken van plannen en beleid, als in de praktische begeleiding rond de aanleg en de uitvoering.

De bijeenkomst viel samen met een mooie mijlpaal: Rootz, het innovatie- en kenniscentrum op het bedrijventerrein BCT waar het evenement plaatsvond, vierde op 16 januari ook het bereiken van het hoogste punt in de bouw. Stantec is verantwoordelijk voor het ontwerp en conceptontwikkeling van het kenniscentrum: een compleet circulair gebouw met een duurzame houten CLT-constructie en de toepassing van biobased materialen. Het team heeft in de voorbereidingen gezorgd voor de 3D-modellen en in het BIM-overleg is de constructie in detail afgestemd. Alle onderdelen passen naadloos in elkaar en zijn in zeer korte tijd gemonteerd. Een mooi evenement op een bijzondere plaats. 
 

Mediacontact
Jorg Kemper
Stantec
T +31 6 2908 5771
jorg.kemper@stantec.com

Van boomkweek naar toekomstbestendig bedrijventerrein

Een sfeerimpressie van de bijeenkomst die georganiseerd werd door Stantec, de Rabobank en Business Centre Treeport (BCT).

End of main content
To top